วิ่งด้วยกัน Fun in Park

CTT_4173

 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2565 ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม บริษัทกล่องดินสอ และบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด จัดงาน “วิ่งด้วยกัน Fun in Park” โดยมีผู้แทนกรุงเทพมหานคร และทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ กรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนักวิ่งคนพิการและคนทั่วไปสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=307019

Shares:
QR Code :
QR Code