วิธีเลือก-ใช้ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง

อย.แนะสังเกตฉลาก ศึกษารายละเอียดก่อนซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง เผยเป็นวัตถุอันตรายควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้ และหมั่นสำรวจลูกน้ำยุงในภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันยุงลงไปวางไข่


วิธีเลือก-ใช้ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง thaihealth


ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะโฆษก อย.เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคและส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำที่สะอาดบริเวณบ้านเรือน ได้แก่ โอ่งน้ำ แจกัน จานรองขาตู้กันมด รวมถึงกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง เป็นต้น รัฐบาลออกมาตรการรณรงค์ ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเหล่านี้


เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศให้หมดสิ้นไปหลายๆ ครัวเรือนใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ “ทรายกำจัดลูกน้ำยุง” และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีการขึ้นทะเบียนกับอย.ทั้งในรูปแบบทรายและรูปแบบเม็ด แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปจะเคลือบด้วยสารเคมีสำคัญ คือสารทีมีฟอส (temephos) อยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate)


โดยทั่วไปแล้วทรายทีมี ฟอส 1 % นำไปใส่ในน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มของสารทีมีฟอส 1 ppm หรือ 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นของสารทีมีฟอส มากกว่า 1 % ให้ใช้ตามฉลากของผลิตภัณฑ์


ในสภาวะการใช้น้ำปกติทรายกำจัดลูกน้ำยุงที่มีคุณภาพควรออกฤทธิ์ในการควบคุมลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน แต่หากผลิตภัณฑ์ระบุว่า “กำจัดลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำในภาชนะนั้นอีก” หมายความถึงผลิตภัณฑ์นั้นจะมีประสิทธิภาพได้นาน 3 เดือน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะนั้นอีก สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้หากผู้บริโภคต้องเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทรายทีมีฟอสผู้บริโภคต้องศึกษารายละเอียดให้แน่ชัดเสียก่อน


ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.โดยสังเกตจากการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากตัวอย่างเช่น เป็นต้น ไม่ใช้ทรายกำ จัดลูกน้ำ ยุงกับน้ำ ที่นำ มาดื่มหรือกิน หากสัมผัสโดยตรงกับทรายกำจัดลูกน้ำยุง หรือน้ำที่มีทรายกำจัดลูกน้ำยุง อาจมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังได้ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้ หากมีอาการปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และได้รับสารพิษของทรายกำจัดลูกน้ำยุง ให้รีบพบแพทย์ทันที


หลังจากใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงไปแล้วควรสังเกตว่ายังมีลูกน้ำยุงหรือไม่ หากยังพบอยู่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำน้อยเกินไป มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำมากเกินไป ทำให้ความเข้มข้นของสารทีมีฟอสไม่เพียงพอที่จะมีฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุง อาจเสื่อมสภาพหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงนาน เกิน 3 เดือน


รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า วิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนำโรคได้นั้นคือ ต้องป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ทาผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ใช้มุ้งหรือมุ้งลวด จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่น คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิด หรือใช้ตาข่ายไนล่อนหรือผ้าขาวบางปิดปากโอ่งเพื่อ ป้องกันยุงลงไปวางไข่


หมั่นสำรวจลูกน้ำยุงในภาชนะกักเก็บน้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรชีวิตลูกน้ำที่กลายเป็นยุง กำจัดลูกน้ำยุงโดยวิธีการต่างๆ อาทิ ทางกายภาพใช้ไม้ตบยุงไฟฟ้า หลอดไฟดักยุง ขัดล้างไข่ยุงลายที่ติดอยู่กับภาชนะใส่น้ำเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ทางชีวภาพ ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำ ถาวร อ่างบัว หรือภาชนะที่ปลูกพืชน้ำ และ ทางสารเคมี การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุง การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ กำจัดยุง เป็นต้น


ผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ผ่านhttp://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/psiond/PSerch.asp?id=psio หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการออนไลน์ : ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm)สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 0 2590 7385 0 2590 7308 หรือ E-mail [email protected]


 


 


ที่มา: เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code