วิธีเลือก “ของเล่น” ให้ลูกแต่ละช่วงวัย

ที่มา : MGR Online


วิธีเลือก


แฟ้มภาพ


          แนะวิธีเลือก "ของเล่น" ให้ลูกในแต่ละวัยช่วงวันเด็กแห่งชาติ ย้ำของเล่นควรมีประโยชน์ เสริมจินตนาการ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย สร้างพัฒนาการและการเรียนรู้


          นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจจะมองหาของขวัญให้แก่ลูกเพื่อสร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว ดังนั้นของขวัญที่มอบให้แก่ลูก จึงควรเลือกของเล่นที่มีประโยชน์และเสริมสร้างจินตนาการ สร้างสัมผัสที่อ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบหรือดูแลรักษาสิ่งนั้นๆได้ ไม่ควรมีราคาที่สูงจนเกินไป เพราะเด็กเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ การเล่นอาจไม่ระมัดระวัง หรือดูแลรักษาได้ไม่ดี ของเล่นที่ได้มาอาจมีอายุการใช้งานไม่นาน


          "สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งพ่อแม่ควรคำนึงถึง คือ ความปลอดภัย ควรดูความเหมาะสมกับช่วงวัย โดยสามารถเล่นได้หลากหลายวิธีเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาแก่เด็ก เลือกของเล่นที่มีประโยชน์และไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่และเด็ก พ่อแม่ต้องควบคุมการเล่นและมีกฎเกณฑ์เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน นอกจากของเล่นแล้วพ่อแม่ควรให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีค่ายิ่งกว่าของขวัญใดๆ และสามารถมอบให้แก่ลูกได้ทุกๆวัน" นพ.ปานเนตร กล่าว


          นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า ควรเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก พ่อแม่ควรคำนึงถึงช่วงวัย และความเหมาะสมในการตัดสินใจซื้อของขวัญ โดยพิจารณาจากความชอบและพัฒนาการของเด็กใน แต่ละวัย เพื่อให้ของขวัญมีคุณค่าทางจิตใจแก่เด็ก ทั้งนี้แต่ละช่วงวัยมีวิธีการเลือกซื้อของเล่นที่แตกต่างกันออกไป วัยทารก 0-1 ปี การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เกิดจากการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 แบ่งเป็น เด็กอายุ 0-6 เดือน ควรเลือกของเล่นที่เกี่ยวกับการมอง การถือ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับปาก พวกดูด กัด ที่เด็กสามารถเอาเข้าปากได้ เช่น ยางนิ่มๆ และเด็กอายุ 6- 12 เดือน ของเล่นที่ใช้บีบ เพื่อให้เกิดเสียง สำหรับ จับเขย่า ของเล่นที่ใช้สำหรับลากดึง เช่น รถลาก ส่วนวัยเตาะแตะ


          อายุ 1-2 ปี วัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อและภาษา ของเล่นที่เหมาะสม เช่น รถลาก สมุดภาพ นิทาน หรือ สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อให้เด็กรู้จักจดจำและสามารถเรียกชื่อได้ วัยก่อนอนุบาล 2-4 ปี เลือกของเล่นประเภทกล่องที่มีช่องหลายช่องสำหรับ ใส่รูปทรงต่างๆ ของเล่นที่ใช้สร้างบ้าน ดินสอเทียน ดินสอสีไว้ระบายสมุดภาพ ของเล่นที่ใช้ต่อประดิษฐ์สิ่งก่อสร้าง บ้านตุ๊กตา กรรไกร จักรยาน 3 ล้อ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อ วัยอนุบาล 4-6 ปี เด็กเริ่มเล่นโดยสร้างจินตนาการของตนเอง เช่น ชุดคุณหมอ ชุดเล่นขายของ บ้านตุ๊กตา สร้างเมือง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นตัวละครต่างๆ หรือการ์ตูน ถีบจักรยาน 2 ล้อ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ