วิธีเตรียมห้องปลอดฝุ่น…ในช่วงฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐาน

ที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

                    ห้องปลอดฝุ่น คือ ห้องที่ช่วยลดการสัมผัสฝุ่นในช่วงที่ฝุ่นอยู่ระดับสีส้มและสีแดง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าห้อง และไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นภายในห้อง

ระดับค่าฝุ่น PM 2.5 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

 • สีฟ้า 0-25
 • สีเขียว 26-37
 • สีเหลือง 38-50
 • สีส้ม 51-90
 • สีแดง 91 ขึ้นไป

วิธีเตรียมห้องปลอดฝุ่น

 • เลือกห้องที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น ถนน สถานที่ก่อสร้าง
 • เลือกห้องที่ประตูหรือหน้าต่างมีช่องว่างน้อยที่สุด
 • นำอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นออกจากห้อง และทำความสะอาดห้อง

                    ห้องปลอดฝุ่นสามารถทำได้ทั้งที่บ้านและอาคารสาธารณะ ด้วยการปิดช่องไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้อง หากปิดห้องให้สนิทจะช่วยให้ฝุ่นเข้าห้องน้อยลง

ขั้นตอนการทำห้องปลอดฝุ่น

 1. ปิดช่องหรือรูด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ยาแนวประตู เทป หรือวัสดุอื่นที่ปิดช่องได้สนิท
 2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด
 3. เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
 4. ช่วงฝุ่นน้อย ให้เปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง
 5. ทำความสะอาดห้องเป็นประจำทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการกวาดหรือปัดฝุ่น
 6. ไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเพิ่มภายในห้อง เช่น จุดธูป จุดเทียน

                    หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดฝุ่นสามารถติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มได้

 • ดูค่า CADR (Clean Air Delivery Rate) หรือปริมาณกรสร้างอากาศสะอาด ยิ่งมีค่าสูง ยิ่งทำความสะอาดอากาศได้เร็ว
 • เลือกขนาดของเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับขนาดของห้อง
 • เลือกแผ่นกรองฝุ่นชนิด HEPA
 • ควรเปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อมีการสะสมของฝุ่นมาก
 • ได้รับ มอก. 1516-2549 (ด้านความปลอดภัย)
 • นำด้านหลังของเครื่องตั้งห่างจากผนัง 10 เซนติเมตร
 • ไม่วางไว้ใต้แอ ใกล้หัวเตียงหรือหน้าห้องน้ำ

                    คำแนะนำ: คุณสมบัติของเครื่องฟอกอากาศสามารถดูได้ที่คู่มือการใช้งาน

                    อย่างไรก็ตามในช่วงที่ฝุ่น PM2.5 มีค่าฝุ่นสูง นอกจากการเตรียมห้องปลอดฝุ่นแล้ว ควรงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นและจัดสภาพแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่น รวมทั้งดูแลถนนและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

Shares:
QR Code :
QR Code