วิธีหายใจคลายเครียด

ที่มา : หนังสือ 10 เคล็ดลับ สร้างสุข  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


วิธีหายใจคลายเครียด thaihealth


แฟ้มภาพ


ความเครียดเป็นตัวบ่อนทำลายทั้งสุขภาพใจและกาย เราควรเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวลที่อาจประสบในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งการจัดการกับความเครียดอย่างง่ายๆ คือ การหายใจอย่างผ่อนคลาย


การหายใจที่ถูกต้อง คือ การหายใจด้วยท้อง ลักษณะ คือ ลมหายใจเข้า ลึก และช้าสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยนำพาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ และลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลง


1.หายใจเข้าสบายๆ ให้เป็นธรรมชาติ แล้วหายใจออกให้ยาวข้นโดยรู้ตัว


2.หายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า ประมาณ 2 เท่า โดยใช้การนับเลขช่วยหายใจเข้า นับ 1-2-3-4 กลั้นหายใจไว้ นับ 1-2-3-4 (ฝึกช่วงแรกอาจนับแค่ 1-2 ) หายใจออกนับ 1-2-3-4-5-6-7-8 (ฝึกช่วงแรกอาจนับถึง6)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ