วิธีทานผักผลไม้ ให้ปลอดสาร

ที่มา : หนังสือสารเคมีตกค้างในอาหารสด โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


วิธีทานผักผลไม้ ให้ปลอดสาร thaihealth


แฟ้มภาพ


– ปลูกผักกินเองที่บ้าน เช่น มะนาว พริก โหระพา เป็นต้น


– กินผักพื้นบ้านดีกว่า เพราะต้านทานแมลงได้ดี ใช้ยาฆ่าแมลงน้อย เช่น ตำลึง  ดอกโสน ผักโขม เป็นต้น 


– เลือกกินผักผลไม้ตามฤดูกาล เพราะดีต่อร่างกาย ใช้ยาเร่งและยาฆ่าแมลงน้อย


– ซื้อผักปลอดสารพิษ ซึ่งระบุว่าเป็น ผักปลอดสารเคมี (Pesticide Free), ผักอนามัย (Pesticide Safe) หรือผักกางมุ้ง, และผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)


สำหรับผักเกษตรอินทรีย์ (organic) ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและหลังเก็บเกี่ยวซึ่งผักเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะมีเครื่องหมาย “ออร์กานิกไทยแลนด์”(Organic Thailand) รับรองผลผลิตในระดับการค้าภายในประเทศ และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมาย มกท. ที่มีเครื่องหมาย “IFOAM Accredited” รับรองผลผลิตในระดับการค้าระหว่างประเทศวิธีทานผักผลไม้ให้ปลอดสาร


– ล้างผักผลไม้ก่อนทานทุกครั้งอย่างตั้งใจ ซึ่งการล้างผักผลไม้ให้สะอาดเพื่อลดสารเคมีตกค้างมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผักผลไม้


**รู้หรือไม่ว่าการลอกเปลือกผลไม้ทิ้งแล้วนไปแช่น้ำ 10-15 นาทีจากนั้นล้างโดยเปิดน้ำไหลผ่านอีก 2 นาทีช่วยลดสารเคมีที่เกาะติดบริเวณผิวผลไม้ได้มากที่สุด


การจะห่างไกลจากสารเคมีในอาหารนั้นไม่ยาก ขอเพียงใส่ใจความปลอดภัยของอาหารเป็นสำคัญ ใช้วิจารณญาณในการบริโภค ที่สำคัญช่วยกันสนับสนุนและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพราะจะช่วยให้เกษตรกรมีกำลังใจในการทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code