วิธีการเลิกเหล้าด้วยตนเอง

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับ สร้างสุข ปีที่13 ฉบับที่ 193 พฤศจิกายน 2560


วิธีการเลิกเหล้าด้วยตนเอง thaihealth


แฟ้มภาพ


หยุดทันที เหมาะสำหรับผู้ดื่มที่ไม่มีอาการถอนพิษสุราในช่วงเช้าหลังตื่นนอน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มือสั่น ใจสั่น เหงื่อแตก เป็นต้น และไม่เคยมีอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงหลังหยุดดื่มสุราในอดีต เช่น อาการชัก กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง สมองสับสน หูแว่ว ประสาทหลอน เป็นต้น หากเคยมีอาการควรปรึกษาแพทย์ก่อน


สิ่งที่ควรทำเมื่อเลิกดื่ม


1.รับประทานอาหารให้เพียงพอ


2.จิบน้ำหวานบ่อยๆ เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย


3.หลีกเลี่ยงอาหารมัน เนื่องจากตับยังทำงานได้ไม่ดี


4.รับประทานวิตามิน B1-6-12 ชดเชยครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร


5.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ


6.ผ่อนคลาย ทำกิจกรรมที่เกิดความสุข เช่นดนตรี เล่นกีฬาเบาๆ ทำงานศิลปะ เป็นต้น


7.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือตัวกระตุ้นเร้าให้อยากดื่ม เช่น ร้านขายสุรา เพื่อนที่ดื่ม เป็นต้น


8.บอกกับบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดว่าตนเองกำลังเลิกสุรา ช่วยเป็นกำลังให้ด้วย


9.ปฏิเสธเพื่อนที่มาชวนดื่มว่า ตนเองกำลังมีปัญหาโรคตับ หมอสั่งให้งดการดื่ม


10.หากผู้ดื่มเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ด้วย  ควรควบคุมปริมาณบุหรี่ที่สูบไม่ให้เพิ่มมากขึ้น หรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code