วิธีการจัดการความเครียด

“ความเครียด” อาการที่หลายคนรู้สึกว่าเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ว่าตัวเองเครียดแล้ว วันนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวิธีวัดความเครียดมาฝาก เพียงตอบคำถามแค่ 5 คำถาม คุณก็จะรู้ว่าเกิดภาวะเครียดหรือไม่ พร้อมกับวิธีจัดการความเครียดค่ะ

วิธีวัดความเครียด

 

วิธีจัดการความเครียด

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code