วิจัยหญิง 70% ถูกละเมิดทางเพศ

อายุ 25-34 ปีมากที่สุด

 

วิจัยหญิง 70% ถูกละเมิดทางเพศ 

 

          ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการฝึกอบรม ด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ถึงผลการวิจัยการละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทยผ่านการสำรวจความเห็นผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 4,200 คนระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2553 ว่าส่วนใหญ่ต้องทำงานบ้านควบคู่กับการหารายได้นอกบ้าน 70% มีภาระต้องเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัว และเกือบ 70% ถูกล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการถูกละเมิดสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์มากที่สุด โดยผู้หญิงกลุ่มอายุ 25-34 ปีถูกละเมิดมากที่สุดและผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด ส่วนการแก้ปัญหาต้องเริ่มแก้ที่วิธีคิด โดยเฉพาะโครงสร้างเชิงอำนาจที่ยังมองผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่า

 

          ด้าน น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า ผู้หญิงที่ถูกกระทำมักถูกสอนว่าเป็นผู้หญิงหรือภรรยาต้องอดทน หากผู้หญิงยังไม่เข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งผู้ชายยังมองตนเองเป็นช้างเท้าหน้า ปัญหาการล่วงละเมิดก็คงแก้ได้ยาก ดังนั้น ต้องทำให้ผู้หญิงเข้าใจในความเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี ขณะที่ต้องทำให้ผู้ชายเป็นลูกผู้ชาย ไม่ใช่เป็นนักมวย และเข้าใจว่าผู้หญิงก็คือคนด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update:28-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code