วิจัยชี้สูบบุหรี่ อ้วน ทำเสี่ยงหูหนวกถาวร

เผยมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงประสาทหู โดยเฉพาะในนักสูบที่อ้วนด้วย

วิจัยชี้สูบบุหรี่ อ้วน ทำเสี่ยงหูหนวกถาวร 

           สำนักข่าวบีบีซีรายงานผลการวิจัยล่าสุดที่ศึกษาพบว่าการสูบบุหรี่และโรคอ้วนเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้คนสูญเสียการยินชนิดถาวร โดยสาเหตุนั้นอาจมาจากผลของทั้งการสูบบุหรี่และโรคอ้วนต่อการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงหู โดยพบว่ายิ่งสูบบุหรี่และอ้วนมากเท่าไหร่ความเสี่ยงยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น

 

           ทั้งนี้เป็นผลการวิจัยที่นำโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย แอนท์เวอร์บ (antwerp university) ในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการวิจัยหลายอันที่พบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และปัญหาที่เกิดกับการได้ยินแต่ผลจากการศึกษาครั้งล่าสุดนี้นับว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและชัดเจนที่สุด

 

           โดยเป็นการศึกษาที่ทำขึ้นในคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายจำนวน 4,000 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 53 ถึง 67 ปี ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดถูกให้ทำแบบทดสอบการได้ยินและให้ตอบคำถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองรวมทั้งประวัติการทำงานในช่วงที่ผ่านมาด้วย

 

           ดร.อีริค ฟรานเซน หัวหน้าทีมนักวิจัยจากประเทศเบลเยี่ยมนี้กล่าวว่าการวิจัยนี้พบว่าความสามารถในการได้ยินเสียงความถี่สูงถูกทำลายไปอย่างเห็นได้ชัดในคนที่สูบบุหรี่และคนเป็นโรคอ้วน ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่ากับคนที่ต้องทำงานในทีมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาก็ตาม

 

            การสูญเสียความสามารถในการได้ยินมีความสัมพันธ์กันตามสัดส่วนกับปริมาณการสูบบุหรี่และความมากน้อยของโรคอ้วนที่วัดจากดัชนีมวลกาย ดร.ฟรานเซนกล่าวและว่า และปัญหาเรื่องการได้ยินนี้พบว่ายิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นตามจำนวนปีที่สูบบุหรี่มาอีกด้วย

 

           สำหรับความเสียหายที่เกิดกับหูและความสามารถในการได้ยินนี้นักวิจัยกล่าวว่าไม่เหมือนกับความเสียหายที่เกิดกับอวัยวะส่วนอื่น ๆ บางส่วนในร่างกายที่จะสามารถหายกลับมาคืนดีดังเดิมได้ เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเลย ไม่อาจจะซ่อมให้ดีดังเดิมได้ดร.ฟรานเซนกล่าว

 

           นักวิจัยกล่าวด้วยว่าทฤษฎีที่สามารถอธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และโรคอ้วนกับความเสียหายต่อการได้ยินนั้นก็เป็นหลักทฤษฎีเดียวกับที่ใช้อธิบายความเสียหายที่การสูบบุหรี่และโรคอ้วนมีต่ออวัยวะอื่นๆ

 

           กล่าวคือทั้งสองปัจจัยทำให้เกิดความเสียหายต่อการหมุนเวียนโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้น ๆ โดยทั้งการสูบบุหรี่และโรคอ้วนมีผลทำให้เกิดการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเนื่องจากการไหลเวียนโลหิตไปไม่ถึงเพาะการตีบตันจึงทำให้ไม่สามารถชำระล้างสารพิษและของเสียออกจากบริเวณหูได้ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเรื่อยๆ อันนำมาสู่ปัญหาการได้สูญเสียการได้ยินชนิดถาวร

 

           ด้านคุณอมานด้า แซนด์ฟอร์ดจากกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ action on smoking and health (ash) กล่าวว่าผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับหู (association for research into otalaryngology)นี้  น่าจะได้นำมาเป็นคำเตือนให้กับนักสูบบุหรี่วัยหนุ่มสาวได้ดี

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 10-06-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code