วิจัยชี้ยิ่งเรียนสูงยิ่งอายุยืนกว่า

พบคนการศึกษาสูงกว่า12 ปีขึ้นไปมีอายุยาวกว่า 7 ปี

 

หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์รายงานผลการวิจัยอันใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องการศึกษาและความยืนยาวของอายุซึ่งพบว่าคนอเมริกันที่เรียนหนังสือเป็นเวลามากว่า 12 ปีขึ้นไปมักมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยาวนานกว่าคนที่ศึกษาน้อยกว่านี้

 

กล่าวคือคนที่เรียนหนังสือมาเป็นเวลามากกว่า 12 ปี หรือคือในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาหรือระดับอนุปริญญาจะมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 82 ปี เทียบกับคนที่มีระยะเวลาในการเรียนหนังสือ 12 ปี หรือน้อยกว่านั้นซึ่งมีอายุคาดเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี

 

ถ้าคุณลองมองย้อนไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอายุคาดเฉลี่ยของคนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี แต่หากลองศึกษาเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่ากลุ่มคนที่มีการศึกษาดีกว่าจะมีอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเยอะมากกว่ามากรองศาสตราจารย์ แอลเลน อาร์ มีรา จากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดกล่าว

 

คำถามคือแล้วทำไมเราถึงประสบความสำเร็จในการยืดอายุของคนบางกลุ่มแต่กลับประสบความสำเร็จน้อยกว่าในคนอีกบางกลุ่มรศ.มีรากล่าวและว่า 1 ใน 4 ของความแตกต่างกันระหว่างการตายในกลุ่มคนมีการศึกษาดีกับกลุ่มที่มีการศึกษาด้อยกว่าคือโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เป็นต้นว่าโรคมะเร็งปอด และโรคถุงลมโป่งพอง

 

อย่างไรก็ดีความแตกต่างกันในด้านอายุคาดเฉลี่ยในคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นผลของการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คนที่มีการศึกษาน้อยมักจะมีรายได้น้อย และพวกเขาก็มักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของตัวเองมากกว่า ทั้งในด้านของความเสี่ยงเรื่องอาชญากรรมและสภาพที่อยู่อาศัย นอกจากนี้แล้วคนพวกนี้อาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงบริการด้านดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพที่น้อยกว่าอีกด้วยรศ.มีรากล่าว

 

ผลการวิจัยจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เฮลธ์ แอฟแฟร์ส์ ฉบับประจำเดือนมีนาคม ถึง เมษายน

 

ในการทำการศึกษาอันนี้นั้นรศ.มีราและคณะได้ทำการเก็บข้อมูลของประชาชนที่เข้าร่วมการสำรวจระดับชาติว่าด้วยเรื่องการเสียชีวิต โดยนักวิจัยได้นำเอามรณะบัตรและข้อมูลการตายของคนตั้งแต่ปีค.ศ.1981 ถึง 1988 และอีกช่วงหนึ่งระหว่างปีค.ศ.1990 ถึง 2000 มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์

 

และผลการศึกษาพบว่าทั้ง 2 ชุดฐานข้อมูลนั้นแสดงให้เห็นว่าคนมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่แนวโน้มนี้เกิดขึ้นชัดเจนเฉพาะในกลุ่มคนที่มีการศึกษามากกว่า 12 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนกลุ่มคนที่มีการศึกษา 12 ปี ลงมานั้นพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ยยังคงอยู่ในแนวราบ

 

และเมื่อนักวิจัยศึกษาลึกลงไปในชุดฐานข้อมูลชุดแรกจึงพบว่ากลุ่มประชากรมีการศึกษาดีมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1ปีครึ่งในช่วงเวลานั้น ต่างจากกลุ่มการศึกษาน้อยที่พบว่ามีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นเพียงแค่สูงสุด 6 เดือนเท่านั้นเองในช่วงเวลาเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

 

 

update 17-03-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ