วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล

/data/content/24701/cms/e_dehlpsyz1478.jpg


          เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดงานวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ความก้าวหน้าของการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลก


          เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดงานวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล มีพี่น้องลูกจ้างทำงานบ้านกว่า 160 คนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ความก้าวหน้าของการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลก ภายในงานมีการเสวนา ‘ก้าวต่อไปในการ/data/content/24701/cms/e_cegikmrsty46.jpgคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ทุกชาติ ทุกภาษา ในประเทศไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม’


          เครือข่ายลูกจ้างได้อ่านประกาศ ที่มีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ 1. ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านทุกคนในประเทศไทยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 2.ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าถึงสิทธิประกันสังคม 3.ให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน และ4. ให้รัฐบาลเร่งให้การรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคูณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน สุดท้ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสัญญาว่าจะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านอย่างแท้จริงโดยแสดงสัญลักษณ์ร่วมประทับฝ่ามือร่วมกัน


 


 


            ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

Shares:
QR Code :
QR Code