วอน มท.จัดระเบียบงานบุญบั้งไฟร้อยเอ็ด

เครือข่ายงดเหล้า’วอนกระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบงานบุญบั้งไฟร้อยเอ็ด

  'เครือข่ายงดเหล้า'วอนกระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบงานบุญบั้งไฟร้อยเอ็ด

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงการจัดงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในอำเภอสุวรรณภูมิวันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.55 และอำเภอพนมไพรวันที่ 4-5 มิ.ย.55 ว่า ก่อนหน้านี้ สคล. ได้ทำจดหมายเปิดผนึก 3 ฉบับเพื่อร้องเรียนการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ไปยังนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เนื่องจากทั้ง 2 พื้นที่ ที่ใช้จัดงานบุญบั้งไฟมีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ให้การสนับสนุนหลักทุกครั้งและทุกปีจะมีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามจำหน่ายโดยเฉพาะวัดและโรงเรียน ซึ่งผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่สำคัญยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีด้วย  ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทในกลุ่มผู้มาเที่ยวงานโดยเฉพาะวัยรุ่น และอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับได้ รวมทั้งได้มีการลักลอบเล่นพนันบั้งไฟที่มีวงเงินการเล่นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน

นายธีระ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าร่าง กม.ทั้ง 3 ฉบับ ที่มีเนื้อหาห้ามขายบนทางสาธารณะหรือบนรถยนต์ยังไมได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเอาผิดกับผู้ขายในพื้นที่ดังกล่าวได้ตามกฎหมายเดิมที่ได้กำหนดไว้ และเป็นที่น่าเศร้าใจไปยิ่งกว่านี้ เมื่อในปีนี้ อำเภอสุวรรณภูมิประกาศรับเงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่อง แอลกอฮอล์รายใหญ่ ด้วยความเห็นชอบจากนักการเมืองท้องถิ่น

“งานบุญบั้งไฟในอดีต เป็นประเพณีที่ดีงามของคนอีสาน แต่มาวันนี้กลับกลายเป็นงานที่เต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงานเต็มไปด้วยอบายมุขทุกรูปแบบ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาจัดระเบียบได้ ซึ่งหากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เท่ากับเป็นการทำลายประเพณีที่ดีงามของคนอีสานไปอย่างสิ้นเชิง หนทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเอาจริงเองจังกับเรื่องดังกล่าว” นายธีระ กล่าว

ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเทศกาลงานบุญบั้งไฟนั้น ต้องดูว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายหรือไม่ เช่นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่ห้ามขาย ขายเกินเวลา และมีการจำหน่ายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงต้องดูว่าเข้าข่ายโฆษณาด้วย จึงจะสามารถเอาผิดได้ ซึ่งหากมีการกระทำผิดกฎหมายเดิมอยู่แล้วก็จะดำเนินการทันที แต่หากเป็นการกระทำผิดโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจะต้องดูว่ามีกฎหมายอื่นที่สามารถเอาผิดได้หรือไม่

นพ.สมาน กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในช่วงนี้อยู่ระหว่างการประกาศบังคับใช้กฎหมายห้ามขาย-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และบนรถทุกประเภท จะจัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจ อัยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันโดยจะจัดนำร่องครั้งแรกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายเดือนมิถุนายน 2555 นี้จากนั้นจะหมุน  เวียนไปจัดตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 ครั้ง

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code