ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

เน้นกระตุ้นการเรียนรู้เยาวชนจากที่จริง

 

 

 

 ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

เมื่อวันเวลาหมุนไป โลกก็พัฒนาไปอีกขั้น เด็กและเยาวชน ในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย การเรียนรู้แต่เพียงในห้องเรียนอาจยังไม่เพียงพอ พ่อแม่ทุกคนจึงจำเป็นต้องสรรหาสิ่งใหม่ๆ ให้พวกเขาได้ฝึกเรียนรู้และพัฒนาสมองเพิ่มมากขึ้น

โครงการล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.และมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นการเปิดพื้นที่เที่ยวสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของ เด็กและเยาวชน จากประสบการณ์ตรง มากกว่าการอ่านจากหนังสือหรือเล่มเกมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนใน ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว…

 

สำหรับครอบครัวที่ไม่รู้จะพาลูกๆ ไปไหน ลองเริ่มจาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ เป็นสถานที่จัดแสดงทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน เครื่องราชอิสริยยศในหมวดเครื่องอุปโภค เครื่องสิริมงคล เครื่องศาสตราวุธ เครื่องศิราภรณ์ เครื่องยศที่ใช้ประอบในพระราชพิธีต่างๆ ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ซึ่งเปิดบริการทุกวัน เว้นวันที่มีพระราชพิธี ค่าเข้าชมเพียง 10 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีวิทยากรนำชมอีกด้วย ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.0-2226-0251-9

 ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

ต่อมา พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ เปิดตั้งแต่ปี 2545 เคยได้รับประกาศนียบัตรยกย่องจากสมาคมสถาปัตยกรรม เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม มีวิทยากรอาสาสมัครนำชม ตั้งอยู่ที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2354-7987 ตามมาด้วย พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร ก็เป็นอีกที่ที่น่าสนใจ มีการจัดแสดงประวัติวัด ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีพระเครื่อง พระเกจิอาจารย์ ของใช้ต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เครื่องมือเกษตรกรรมของชาวสวนในชุมชนรอบวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ เปิดทุกวัน ไม่เก็บค่าเข้าชม มีวิทยากรนำชม ตั้งอยู่ที่ 200 ซ.วุฒากาศ 42 ถ.วุฒากาศ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โทร. 08-9792-1131, 08-7009-2900

 

ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

และอีกหนึ่งสถานที่อันโปรดปรานของเด็กๆ ก็คือ อุทยานการเรียนรู้ Thailand Knowledge park หรือเรียกสั้นๆว่า TK park เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ ทันสมัย สะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดดนตรี ห้องสมุดไอที ห้องสมุดเด็ก ห้องสื่อเสมือนจริง ห้องฉายภาพยนตร์ ลานสานฝัน เป็นศูนย์อบรมไอที เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น. ค่าเข้าชม 20 บาท ตั้งอยู่ที่ ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2257-4300

 

ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

ใครที่อยู่บริเวณเขตป้อมปราบฯ ก็อย่าพลาด พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ ที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ใน พ.ศ. 2523 เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.0016.00 น. ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท ตั้งอยู่ที่ 2 ถ.หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2280-3413-4

 

ใกล้กันนั้นก็จะมี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร จัดแสดงวัตถุล้ำค่าที่นำมาจาก มิวเซียมหลวง ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 4 มาไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนคร เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้เข้าชมในด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและงานประณีตศิลป์ของไทย เปิดบริการ วันพุธ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.0016.00 น. ค่าเข้าชม ไม่มีค่าเข้าชม ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2628-5033

 

รวมไปถึง มิวเซียมสยาม หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ตั้งอยู่ในอาคารอนุรักษ์ กระทรวงพาณิชย์เดิม ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สง่างาม เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการให้ผู้เข้าชมจับได้ เล่นได้ ในห้องนิทรรศการ 17 ห้อง เด็กๆ ยังสามารถขุดค้นพื้นดินในบริเวณมิวเซียมสยามและอาจจะเจอสิ่งของที่เคยอยู่ในวังที่ฝังอยู่ก็เป็นได้ เปิดให้เข้าชมวันอังคาร อาทิตย์ เวลา 10.00 18.00 น. ค่าเข้าชมเยาวชนไทยและต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนสูงต่ำกว่า 150 ซม. พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี ส่วนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป 50 บาท ผู้ใหญ่คนไทย 100 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 300 บาท ตั้งอยู่ที่ ท่าเตียน ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-225-2777

 

ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

และอีก 2 สถานที่ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันอย่าง พิพิธภัณฑ์ธงสยาม พิพิธภัณฑ์ธงสยาม อยู่ภายในบริเวณเดียวกับพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยสะสมสิ่งของที่เกี่ยวกับธงสยามมากว่า 20 ปี จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ค่าเข้าชม ท่านละ 100 บาท โดยทุกท่าจะได้รับพวงกุญแจธงช้าง ส่วน พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย จัดตั้งโดยสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยในรูปแบบต่างๆ เปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์ จำนวน 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ผู้เข้าชมต้องมีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป ค่าเข้าชมท่านละ 100 บาท พร้อมรับหนังสือเครื่องเสียงโบราณตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์ มูลค่าเล่มละ 350 บาทฟรี!! เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ทั้ง 2 ที่ ตั้งอยู่ที่ 15 ซ.ลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2939-9920 และ 0-2939-9553

 

สำหรับครอบครัวที่ชอบสะสม บ้านพิพิธภัณฑ์ ก็ถือเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ เพราะที่นี้เกิดจากความรักในของสะสมที่บอกเล่าอดีตได้อย่างน่ารักน่าประทับใจของคุณ อเนก นาวิกมูล และชาวสโมสรนักสะสม ได้นำเครื่องใช้ ของเล่นยุค พ.ศ. 2500 มาจัดแสดงในบรรยากาศร้านขายของเล่น ของจิปาถะ ร้านขายยา ร้านถ่ายรูป ร้านตัดผม ร้านทำฟัน ห้องเรียน และที่ว่าการอำเภอในอดีต เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็กโต 10 บาท เด็กเล็กฟรี ตั้งอยู่ที่ 170/17 ซอยคลองโพ 2 ถนนศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 08-9666-2008 และ 08-9200-2803

 

ท้องฟ้าจำลอง คงไม่มีใครไม่รู้จัก พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่ควรพาครอบครัวไป เพราะเป็นที่แสดงนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมห้องปฏิบัติการ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีโลกใต้น้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการวันอังคาร อาทิตย์ เวลา 09.0016.30 น. ค่าเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท มีวิทยากรนำชม ตั้งอยู่ที่ 928 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2392-3160

 

ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

สำหรับผู้ที่ชอบกลิ่นอายอารยธรรมไทยต้องไป พิพิธภัณฑ์หอไทยนิทัศน์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เนื้อหาที่จัดแสดง ประกอบด้วย ความเป็นมาของชนชาติไทย ข้าวกับวิถีชีวิตไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ประเทศไทยกับโลก วีรกรรมชนชาติไทยและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เปิดบริการ เวลา 08.3016.30 น. ไม่มีค่าเข้าชม มีวิทยากรนำชม ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารนิทรรศการและการศึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถ.เทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0-2247-0028 ต่อ 4201, 4206

 

สำหรับเด็กที่ชอบเครื่องบินไม่ควรพลาด พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นที่จัดแสดงความเป็นมาของกองทัพอากาศและกิจการการบินมีการจัดแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ที่เคยประจำการอยู่ในกองทัพ และอากาศยานที่เหลืออยู่เพียงเครื่องเดียวของโลก รวบรวมเครื่องแบบ เครื่องหมายที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เปิดบริการ ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.0016.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 24.5 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-1853

 

ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

ลองไปดูสถานที่ในจังหวัดใกล้เคียงดูบ้าง หออัครศิลปิน ก็เป็นอีกที่ที่น่าศึกษา สร้างในปีกาญจนาภิเษก 2539 ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ถวายสมญานาม อัครศิลปินแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื้อหานิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ รวมทั้งประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศิลปะสถาปัตยกรรม สาขาศิลปะการแสดง และสาขาวรรณศิลป์ ตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน เปิดบริการวันอังคาร วันอาทิตย์ เวลา 09.0016.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม มีวิทยากรนำชม ตั้งอยู่ที่ หออัครศิลปิน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 0-2986-5022-3 ใกล้กันนั้นมี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาคารมีเอกลักษณ์ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ภายในจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระน่ารู้นับจากการค้นพบทฤษฎี หลักการ และการประดิษฐ์ในอดีต ความก้าวหน้าถึงปัจจุบันและแนวโน้มสู่อนาคต ได้รับยกย่องเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ เปิดบริการ วันอังคาร ศุกร์ เวลา 09.30 16.30 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.30 17.00 น. ค่าเข้าชมเด็กไม่เสียค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท มีวิทยากรนำชม ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 0-2577-9999

 

ล้านครอบครัวเที่ยวทั่วไทย ได้มากกว่าความรู้

            เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่า…ในประเทศไทยยังคงมีสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้อีกมากมาย แต่ยังไม่หมดเพียงแต่นี้ ตอนต่อไปยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีก 15 ที่ด้วยกัน เพื่อให้ เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้จริง ได้ทดลองจริง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและจินตนาการใหม่ๆ ร่วมถึงทั้งพ่อแม่ได้ผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน แล้วยังส่งเสริมให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย ติดตามตอนต่อไปนะครับ แต่สำหรับตอนนี้ อย่ารอช้า!!! พาครอบครัวคุณไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กันเลย…  

 

                                                                                                                                     1|2

 

 

 

เรื่องโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ Team content www.thaihealth.or.th

 

 

Update:15-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code