ลูกกิน ’นมแม่’ พร้อมด้วย ’อาหารตามวัย’

          การเตรียมตัวเองและคนรอบข้างให้พร้อม รวมทั้งความตั้งใจที่เข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าร่างกายคุณแม่ถูกสร้างมาเพื่อภารกิจ การเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง ควรเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์จะดีที่สุด เพื่อให้คุณแม่สามารถให้นมลูกได้นาน 6 เดือน & กินนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง 2 ขวบ หรือ นานกว่านั้น

/data/content/19786/cms/cehjmuwxz469.jpg

         จัดการชีวิตตนเอง & ครอบครัว

1. ปรึกษาและสร้างความเข้าใจกับสามี ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจ และขอแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง

2. ณ จุดนี้ คุณพ่อจะเป็นกำลังสำคัญ ทั้งแรงกาย และกำลังใจ ยืนหยัดเคียงคู่คุณแม่ตลอดระยะก่อนและหลังคลอด ชักชวนคุณพ่อให้ศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปพร้อมกับคุณแม่ เพื่อให้คุณพ่อเตรียมตัว อาทิ การเข้าไปในห้องคลอดพร้อมกับคุณแม่ในช่วงคลอด การดูแลคุณแม่ระยะหลังคลอด การช่วยให้นมลูกด้วยการป้อนด้วยภาชนะเมื่อคุณแม่ต้องกลับไปทำงาน

3. วางแผนจัดการเรื่องงานบ้าน และเรื่องราวต่างๆ ไว้ล่วงหน้า และต้องหาคนช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน โดยเฉพาช่วง 2-3 เดือนแรกหลังคลอด

         การฝากครรภ์

          หาข้อมูลโรงพยาบาล และแพทย์ที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อคุณแม่ได้โรงพยาบาลที่ถูกใจแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์การให้นมแม่ต่อแพทย์และพยาบาลคลินิคนมแม่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการเตรียมความพร้อมร่วมกัน

        ฝึกฝนทักษะการให้นมแม่

         “ทักษะชีวิต” ที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ การสำรวจเต้านมด้วยตนเอง การฝึกท่าให้นมลูก การศึกษาการนวดกระตุ้นเต้านมเพื่อให้น้ำนมมามากขึ้น การเรียนรู้วิธีการบีบเก็บน้ำนม

 

 

ข้อมูล : คู่มือ แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มูลินิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code