ลิ้นบอกอะไรได้บ้าง

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


ลิ้นบอกอะไรได้บ้าง  thaihealth


แฟ้มภาพ


การตรวจลิ้นนั้นถึงแม้ไม่สามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรตามทรรศนะ แพทย์แผนตะวันตก (ปัจจุบัน) แต่สามารถนำมาช่วยพิเคราะห์ภาวะสมดุลของร่างกาย คือ ภาวะร่างกาย ภาวะก่อโรค ความรุนแรงของโรค การ ดำเนินไปของโรคอย่างเป็นภาพรวม ทำให้สามารถวางแผนทั้งด้านการรักษาและป้องกันในภาวะที่เป็นโรคหรือภาวะที่ไม่มีโรค (การตรวจด้วยแพทย์แผนตะวันตก) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนจีนที่ว่า “รักษาเมื่อยังไม่เป็นโรค” คือ รักษาให้เกิดความสมดุลนั่นเอง


1. บอกภาวะสุขภาพของร่างกาย ได้แก่


– ตัวลิ้นชมพู แสดงว่ามีความชุ่มชื้นพอเหมาะ เลือดลมดี


– ตัวลิ้นขาวซีด แสดงว่าเลือด และพลังพร่อง


– ตัวลิ้นแดง ไม่มีฝ้า แสดงว่าความร้อนในร่างกายของสารน้ำถูกทำลาย


2. บอกชนิดของปัจจัยก่อโรค ได้แก่


– ลิ้นมีฝ้าขาวชื้นหรือฝ้าสีดำแกมเขียว แสดงว่ามีความเย็นกระทบ


– ลิ้นมีฝ้าสีเหลือง ตัวลิ้นมีรอยแตกแห้ง แสดงว่ามีความร้อนเป็นเหตุ


3. บอกตำแหน่งความลึกตื้นของโรค ได้แก่


– ฝ้าบนลิ้นบาง แสดงว่าโรค อยู่ภายนอก


– ฝ้าบนลิ้นหนา แสดงว่าโรคเข้าสู่ภายใน


– ตัวลิ้นที่มีสีแดงเข้ม แสดงว่าความร้อนเข้าสู่ระดับเลือด


4. พยากรณ์การดำเนินโรค


ถ้าฝ้าบนลิ้นเปลี่ยนจากขาวเป็นเหลือง แล้วเป็นสีดำ แสดงว่าโรคบุกเข้าสู่ร่างกายส่วนลึก ในทางกลับกันถ้าฝ้าบนลิ้นเปลี่ยนจากแห้งกลายเป็นชุ่มชื้นมีน้ำ แสดงว่าสารน้ำที่ถูกทำลายกำลังกลับคืน ร่างกายกำลังฟื้นตัว ฯลฯ


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code