“ลิเกฮูลู” หล่อหลอมความต่าง สานสายใยสู่สันติภาพ

 

 “ลิเกฮูลู” หล่อหลอมความต่าง สานสายใยสู่สันติภาพ

โอะ โอ โอ๊ะ โอ่ โอะ โอ โอ๊ะ โอ๊ …

เราอยู่ประเทศเดียวกัน     ต้องรักผูกพันสามัคคี

เราอยู่กันอย่างห่วงใย      เรามอบความรักให้กัน

ประเทศเราเราก็รัก          แผ่นดินเราเราก็ห่วง

มาช่วยเป็นหูเป็นตา        ดูแลประเทศของเรา…

 

เสียงกลองรำมะนา เครื่องเคาะครึกครื้น ท่าเต้นคึกคัก เขย่าลูกแซค โยกย้ายไปมา กับสำเนียงภาษากึ่งไทยกึ่งยาวีที่ไม่คุ้น แต่สะกดใจเราทุกครั้งที่ได้ยิน

 

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ทั้งยังเกิดความไม่ไว้วางใจกัน ทั้งผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมภายนอกที่เมื่อได้รับข่าวสารสถานการณ์ความรุนแรงผ่านสื่อต่างๆ ก็มักจะหวาดผวาไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ผู้คนที่นี่ดำรงชีวิตร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในทุกเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต หากไม่มีสื่อสร้างสรรค์มาเยียวยาจิตใจ ก็อาจทำให้เยาวชนกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปในอนาคตได้

 

และ ลิเกฮูลู เพื่อสันติภาพ ก็คือ รูปแบบหนึ่งของการนำเนื้อหารณรงค์เพื่อนำสันติภาพสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มาสื่อสารผ่านจังหวะดนตรีพื้นบ้านโดยกลุ่มข้าวยำละครเร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยการสนับสนุนของ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มดินสอสี เพื่อเป็นช่องทางที่ช่วยจรรโลงจิตใจของเยาวชนให้ดีขึ้น พร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เยาวชนได้สานต่อกิจกรรม นางสาวสุดาภัทร หมั่นดี แกนนำนักศึกษากลุ่มข้าวยำละครเร่ กล่าว

 

“ลิเกฮูลู” หล่อหลอมความต่าง สานสายใยสู่สันติภาพพวกเราเชื่อว่า เราสามารถหล่อหลอมเยาวชนให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจในความแตกต่าง และพร้อมจะสานสายใยการอยู่ร่วมกันอย่างมิตรภาพสู่สันติภาพและสันติสุขของคนใต้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม นายเจ๊ะห์ปอ สาแบ ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินลิเกฮูลูคณะแหลมทราย อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งรับเป็นครูต้นแบบสื่อพื้นบ้านของเยาวชนในการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศิลปินพื้นบ้านสู่เยาวชนผ่านกระบวนการอบรมและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการนี้กล่าวเสริม

 

ลิเกฮูลูเยาวชนของกลุ่มข้าวยำละครเร่ ตระเวนแสดงในชุมชนสะบารัง และชุมชนรูสะมิแลในอำเภอเมืองปัตตานี โดยใช้ลิเกฮูลูผสมผสานเป็นละครสะท้อนปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ในแง่มุมที่สนุกสนานสร้างการมีส่วนร่วม อบอุ่นและสะเทือนใจแก่ผู้ชมประกอบกับการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจโดยเนื้อหาจะเน้นในเรื่องสันติภาพ คุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการให้กับเยาวชนเรื่องราวอารมณ์ที่เคลิบเคลิ้มไปกับจังหวะการร้องรำทำนองของลิเกฮูลู ถือเป็นการใช้ศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในการเป็นนักสื่อสารที่มีจิตสำนึกของการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีพลัง บนพื้นฐานของความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

 

นายเอกสัก เมืองสองสี แกนนำนักศึกษาลิเกฮูลูในกลุ่มข้าวยำละครเร่ ฝากความหวังไปยังกลุ่มเยาวชนในโครงการสื่อพื้นบ้านต่างๆ ทั่วประเทศขณะนี้ว่าขอให้มั่นใจ ภูมิใจในศักดิ์ศรีและความเป็นเอกลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมในท้องถิ่นตน เพราะสื่อพื้นบ้านเป็นสื่อวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นในชุมชน ทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ง่าย และเข้าถึงเพื่อสานใจสานสุขสู่ชุมชนและชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดไป

 

โอะ โอ โอ๊ะ โอ่ โอะ โอ โอ๊ะ โอ๊ …

พวกเราเป็นพี่น้องกัน              มาร่วมรักสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจ                             ทำเพื่อลูกหลาน …

มาช่วยกันสร้างความรัก              เพื่อสันติภาพบ้านเรา

 

เสียงเพลงและการขับขานลิเกฮูลูจากเหล่าเยาวชนในปัตตานียังติดตรึงก้องกังวาน สร้างความซาบซึ้งและอบอุ่นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้พวกเราเริ่มเห็นแสงสว่าง ที่ก่อให้เกิดพลังกายและกำลังใจที่มุ่งมั่น เพื่อสืบสานสันติภาพให้เกิดความสุขแก่ทุกคนที่สัมผัสบรรยากาศนั้น

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข เดือนมิถุนายน 2552

 

 

update 10-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code