‘ลำปาง’ เน้นย้ำสุขบัญญัติ 10 ประการ

ลำปาง’ เน้นย้ำสุขบัญญัติ 10 ประการ หวังมุ่งพัฒนาเยาวชน-ดูแลสุขภาพห่างไกลโรค

'ลำปาง' เน้นย้ำสุขบัญญัติ 10 ประการ

น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กปี 2555 ไว้ว่า ‘สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี’ เพื่อต้องการให้เด็กรู้จักรักสามัคคีและใฝ่หาความรู้ รวมทั้งหาความสมดุลระหว่างความเป็นไทยและเทคโนโลยีด้วย แต่ในทางกลับกันก็ควรหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็ก ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำการปฏิบัติสุขบัญญัติมีข้อปฏิบัติ 10 ประการ มาเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ประกอบด้วย 1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3.ล้างมือให้สะอาด ก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 4.กินอาหารสุก สะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ 6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9.ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ และ 10.มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

น.พ.ศิริชัยกล่าวอีกว่า หากเยาวชนสามารถปฏิบัติสุขบัญญัติทั้ง 10 ข้อจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้สุขภาพเด็กทั้งทางกายและใจมีความแข็งแรง อีกทั้งสุขบัญญัติยังเป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการสร้างเสริมสุขภาพที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงาน มีภูมิต้านทาน ไม่เจ็บป่วยง่าย มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อให้พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต อีกทั้งหากมีการนำธรรมะเข้ามาอบรมให้เด็กนำไปปฏิบัติ ผลที่ตามมานอกจากจะเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้กับตัวเด็กแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมอันดีให้ด้วย ซึ่งหากทุกจังหวัดสามารถนำสุขบัญญัติ 10 ประการไปประชาสัมพันธ์หรือนำไปอยู่ในการเรียนการสอน ยิ่งจะทำให้เด็กมีพัฒนาการไปในทางที่ดี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ