ลำปางลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่


ลำปางลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน thaihealth


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน


นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดต้นแบบ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง ซึ่ง จ.ลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการตามประกาศนโยบาย เรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลัก ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยทางถนน และการสัญจรที่ปลอดภัย ยานพาหนะปลอดภัย การใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุ


โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลำปาง ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) ลำปาง จัดโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำปาง ขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน และมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน

Shares:
QR Code :
QR Code