ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน

ที่สวนร่มเกล้า อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นายกำธร สุอรุณ นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานเปิดโครงการ “ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในพื้นที่

ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน

นายไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่โครงการเอส1 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ อำเภอลานกระบือ สภ.ลานกระบือ มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรมโครงการ “ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ

ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนถนน

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ใช้หลักความปลอดภัยทางถนน 3 ข้อหลัก ได้แก่ ปรับปรุงถนน ผิวทางและไหล่ทาง สำหรับรถจักรยานยนต์ ป้ายจราจร เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่รวมระยะทาง 9.3 กิโลเมตร มีการให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่ประชาชนเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นายกำธร สุอรุณ นายอำเภอลานกระบือ ได้นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  โดยภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างมากมาย การจำหน่ายหมวกนิภัยคุณภาพดี ราคาถูกแก่ประชาชน จำนวน 2,500 ใบ ทั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัย จัดตั้งกองทุน ลานกระบือร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code