ลองเพียงมวนเดียวก็เสี่ยงติดบุหรี่

            การทดลองสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวในวัยรุ่น  ก็สามารถทำให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ได้

 

ลองเพียงมวนเดียวก็เสี่ยงติดบุหรี่            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยงานวิจัยที่พบว่า แม้การทดลองสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวในวัยรุ่น ก็สามารถทำให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ได้ รายงานนี้ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมการเสพติดฉบับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำการศึกษาวัยรุ่น 367 คนในรัฐแมซซาจูเซทที่สูบบุหรี่  โดยพบว่า ความสามารถที่จะต่อต้านในการเสพติดบุหรี่ลดลง 5.7 เปอร์เซ็นต์ในวัยรุ่นหลังทดลองสูบบุหรี่เพียงหนึ่งมวน  9.0 เปอร์เซ็นต์หลังทดลอง 2 มวน 26 เปอร์เซ็นต์หลังทดลอง 3-4 มวน 44 เปอร์เซ็นต์หลังทดลอง 5-9 มวน และ 96 เปอร์เซ็นต์หลังทดลองสูบถึง 100 มวน ผู้วิจัยสรุปว่างานวิจัยนี้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าการติดนิโคตินเกิดจากการที่แนวโน้มการเสพติดนิโคตินเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนมวน บุหรี่ทุกมวนที่ทดลองสูบ ตั้งแต่บุหรี่มวนแรก ๆ ที่วัยรุ่นเริ่มริลอง

 

            ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อไปว่า งานวิจัยชิ้นนี้แสดงถึงอำนาจการเสพติดที่ร้ายแรงของนิโคติน  เมื่อรวมกับความอยากรู้อยากเห็น อยากเลียนแบบของวัยรุ่น  และการที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย  ทำให้ในแต่ละวันมีวัยรุ่นติดบุหรี่ใหม่  82,000 – 99,000 คนทั่วโลกจากการประมาณการของธนาคารโลก ดังนั้นแม้ในแต่ละวันทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่วันละ 14,744  คน และอีกจำนวนมากเลิกสูบทั้งที่ป่วยแล้วและยังไม่ป่วย แต่จำนวนคนสูบบุหรี่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยจำนวนผู้สูบบุหรี่จะเพิ่มจาก 1,300  ล้านคนในขณะนี้เป็น 1,600 ล้านคน ในยี่สิบปีข้างหน้าตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครอง จึงต้องสอดส่องบุตรหลานของตัวเองไม่ให้เข้าไปทดลองสูบบุหรี่

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 22-09-52

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

Shares:
QR Code :
QR Code