ลดพุง ลดโรค พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ

featured

ภาพบรรยากาศ อบรมสัมมนา “ลดพุง ลดโรค” พัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ ที่ ห้องประชุมสุรนารี โรงแรมดิ อิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 256

Shares:
QR Code :
QR Code