ลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนอำเภอพรหมพิราม

featured

นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบจำนวน 40 หมู่บ้าน จาก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแขม 10 หมู่บ้าน ตำบลหอกลอง 7 หมู่บ้าน ตำบลวังวน 10 หมู่บ้าน และตำบลศรีภิรมย์ 13 หมู่บ้าน มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และการพนัน) 191 คน และเครือข่ายคนช่วยเลิก 166 คน พร้อมกันนี้ยังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชนอำเภอพรหมพิราม”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/34Pbu26

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ