ลงพื้นที่ ‘บ้านน้ำล้อม’ ศึกษาชุมชนปลอดภัยทางถนน

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ลงพื้นที่ 'บ้านน้ำล้อม' ศึกษาชุมชนปลอดภัยทางถนน thaihealth


สคอ.นำนำคณะสื่อมวลชนและเครือข่าย ลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน เกี่ยวกับ “ชุมชนปลอดภัย” บ้านน้ำล้อม อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุม “ สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 1


นายชลิน วิชาญ ประธานชุมชนบ้านน้ำล้อม ต.ในวียง อ.เมือง จ.น่าน กล่าวว่า ชุมชนบ้านน้ำล้อม เป็น 1 ใน 31 ชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง คือการใช้ระบบเครือญาติ ช่วยเหลือ ให้โอกาส เอื้ออาทรแบ่งปัน มีความรักความสามัคคี ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสู่การเป็นชุมชนปลอดภัย ซึ่งมุ่งเน้น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในชุมชน การสำรวจและปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ มีมาตรการที่ชัดเจน 2.ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมของ เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน ชุมชนและครอบครัว ที่สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการหกล้มในชุมชน ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 3. ถนนปลอดภัย มีการสำรวจชุมชน สำรวจหาจุดเสี่ยงต่อการใช้รถใช้ถนน


“การทำงานจะระดมทีมกลุ่มเยาวชนและทีมความปลอดภัยในชุมชน สำรวจจุดเสี่ยง ซึ่งพบจุดเสี่ยง 8 จุด และได้แก้ไข เช่น ตัดมุมรั้วจากทึบเป็นโปร่ง เสริมความเด่นชัดของลวดสลิงข้างถนน ติดกระจกนูนทางแยก ติดตั้งป้ายเตือน และทาสีตีเส้นในตรอกซอยถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข

Shares:
QR Code :
QR Code