ลงพื้นที่ห่วงใยสุขภาพ ตำรวจจราจรเสี่ยงฝุ่น

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


ลงพื้นที่ห่วงใยสุขภาพ ตำรวจจราจรเสี่ยงฝุ่น  thaihealth


กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ตำรวจนนทบุรี โดยเฉพาะตำรวจจราจร หากปฏิบัติงานกลางแจ้งหรือริมถนนเป็นเวลานานให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้รับมอบ ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และตำรวจจราจรที่ต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งและอยู่ริมถนนที่มีรถสัญจรเป็นเวลานาน มีโอกาสเสี่ยงได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มคนที่ทำงานในห้องแอร์ดังนั้นหากต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นชนิด N 95 สวมให้ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก และรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับบ้าน หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์


นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามสถานการณ์จากกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด และจัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ สื่อสารแจ้งเตือน ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เน้นในกลุ่มผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เป็นโรคหอบหืดขอให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด เหนื่อยมากกว่าปกติ ขอให้ไปพบแพทย์


จากนั้น ได้รณรงค์ให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัย 13,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 900 ชิ้น แก่ประชาชนที่ด่านตรวจหน้าสถานีดาวเทียมไทยคมอีกทั้งยังมอบคำแนะนำแก่ประชาชน


1. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมาก เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หากมีอากาผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์


3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code