ลงพื้นที่ชุมชนตำบลกำแมด จ.ยโสธร

featured

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปรี่ยนเรียนรู้การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Shares:
QR Code :
QR Code