ลงนามความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ลงนามความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย thaihealth


ปภ.-บ.กลางฯ ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


วันที่ 8 กย.60 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดุสิต กทม- สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัย ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกันด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ วิชาการ สถิติ ข้อมูล และปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บ. กลางฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับแจ้งเหตุ ประสานการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน


ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกัน พ.ร.บ. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.rvp.co.th หรือ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code