ร้องผู้ว่าฯ ขอนแก่นบังคับใช้ กม.คุมแอลกอฮอล์

สสส.เผยพบโฆษณาขายสุราเกลื่อนเมือง

 

ร้องผู้ว่าฯ ขอนแก่นบังคับใช้ กม.คุมแอลกอฮอล์

            เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสาน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรียกร้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ขณะที่ สสส.เผยผลโพลล์สำรวจ พบร้านค้าละเมิดกฎหมายโฆษณา-จำหน่ายสุราให้เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี เกลื่อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ย้ำภาคประชาชนหนุนการควบคุมพื้นที่จำหน่าย

 

            เมื่อวันนี้ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด นำโดย นายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วย เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ราว100 คน เข้าพบ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อยื่นข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนต่อมาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 

            นายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า การผลักดันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดขอนแก่น จะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ จากข้อมูล ที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายนักวิชาการ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ สสส. สำรวจในหัวข้อ การรับรู้ สถานการณ์ และความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 ราย

 

            พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 78.7% ยังพบเห็นการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย เช่น วัด สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ สถานศึกษา และ 93.0% ยืนยันว่า มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

            ผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างพบอีกว่า 79.1% พบเห็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ โดย 44.2 % เชื่อว่าปล่อยให้มีการโฆษณาภาพขวดเหล้า เบียร์ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง 73.1 % พบเห็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายโดยปล่อยให้มีการลด แลก แจก แถม 35.8 % พบการเร่ขาย และ15.7% พบเห็นการส่งชิงโชค

 

            อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงบทบาทของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ปรากฏว่า 35.1% ต้องการให้บังคับใช้กฎหมายตรวจจับ ขณะที่ 16.8 % ต้องการให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์กฎหมาย และ14.3 % ต้องการให้ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

 

            นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ 71.9 % เห็นด้วยกับมาตรการควบคุมสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้ตั้งอยู่ใกล้ สถานศึกษา เมื่อถามถึงมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ หรือท้ายกระบะ ขณะวิ่งในทางสาธารณะพบว่า 68.8 % เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

 

            นายนิรุจน์ กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น มีต้นแบบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานไหมและผูกเสี่ยวปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงานสุดยอดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวไร้แอลกอฮอล์ แต่ยังมีข้อห่วงใย เพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น สิ่งที่ต้องการให้ผู้ว่าฯ ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ดำเนินการเพิ่มเติม คือ ควบคุมการโฆษณาที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เฝ้าระวัง ติดตาม ประชุม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายในงานสำคัญของจังหวัด และงานประเพณีต่างๆ งานบวช งานศพ กฐิน เป็นต้น

 

            นอกจากนี้ ควรควบคุมการดื่ม ขายในสถานศึกษา สถานที่ราชการ สนามกีฬา สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการรณรงค์ของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และ ให้ท่านผู้ว่าฯ สนับสนุนการรณรงค์ให้คนอีสานเลิกเหล้า เลิกจน ตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

 

update : 27-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code