ร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งสมทบทุนสร้าง หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช

ในโอกาสครบ ๙๖ พรรษา

ร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งสมทบทุนสร้าง หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช

 

          มูลนิธิส่งเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และองค์กรเครือข่าย จัดงานแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ๙๖ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบ ๙๖ พรรษา

 

          โดยดำเนินกิจกรรมตาม พ.ร.บ.กองทุน สสส. พ.ศ.๒๕๔๔ และสนองนโยบายรัฐบาล ด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และมอบรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช รวมถึงการช่วยเหลือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมภาคใต้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อีกด้วย

 

          พล.ต.ธีระ คล้ายอ่างทอง ประธานจัดงาน เปิดเผยว่า ทางโครงการจะจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนาม กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท คือเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน ชาย-หญิง ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอนหญิง ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร โดยผู้เข้าเส้นชัยอันดับ ๑-๕ ของแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัย ๒,๐๐๐ คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส.ก. ในตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์

 

          ทั้งนี้ ทางมูลนิธิขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสมัครได้โดยตรงที่โทร.๐๘-๑๐๓๐-๐๕๙๔ หรือที่นายวันชัย จันทกิจ รองประธานจัดงาน โทร.๐๘-๙๑๐๘-๓๒๑๙ และที่มูลนิธิส่งเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โทร.๐๘-๑๘๓๐-๘๔๙๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป ๒๕๐ บาท ค่าสมัครวีไอพี ๕๐๐ บาท

 

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายเสื้อและเหรียญพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

 

 

update: 24-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code