ร่วมแก้ปัญหานักสูบบุหรี่หน้าใหม่ในโรงเรียน

ร่วมแก้ปัญหานักสูบบุหรี่หน้าใหม่ในโรงเรียน thaihealth


เด็กแอบสูบบุหรี่ในโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าคุณครูทุกท่านเอาใจใส่อย่างจริงใจ จริงจัง คุณครูเป็นคนสำคัญอย่างยิ่งในโรงเรียนที่จะป้องกันปัญหานักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน ในเวลาเดียวกันยังเป็นกำลังสำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะช่วยอบรมบ่มนิสัยมิให้เด็กๆ กลับไปทำที่บ้านอีกด้วย


วันนี้เกิดเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจับมือกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยเล็งเห็นความสำคัญการแก้ปัญหานักสูบบุหรี่หน้าใหม่ในโรงเรียน จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี๋ เมื่อเร็วๆ นี้


นางวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล วิทยากรจากเครือข่ายครูส่วนกลาง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ บอกว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้มีกิจกรรมอยู่ 3 ส่วน คือ  1.การเปลี่ยนทัศนคติให้คุณครู เห็นความสำคัญว่าโรงเรียนปลอด  บุหรี่มีความจำเป็น เพราะเด็กอยู่ในมือครู โดยเฉพาะเด็กเล็ก ถ้าเราสามารถที่จะทำให้ครูเห็นความสำคัญและความจำเป็น ครูก็จะทำให้สังคมในโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้  คำว่าสังคมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะในโรงเรียนอย่างเดียว เพราะถ้าเราสามารถปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าบุหรี่มีอันตรายทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง เด็กก็จะมีค่านิยมนี้ติดตัวไปตลอดชีวิต และเขาก็จะไปบอกกับพ่อแม่ที่บ้าน เมื่อบ้านปลอดบุหรี่ก็จะนำไปสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ต่อไปและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ"


นางวราภรณ์ขยายความอีกว่า ต่อมาคือการสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งสำคัญมาก โดยเรื่องบุหรี่จะมีข้อมูลอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ สารพิษในบุหรี่ กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ และกลวิธีที่จะทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยจะเน้นไปที่เทคนิควิธีการคิดต่างๆ เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้สอดแทรกในการเรียนการสอน และสุดท้ายคือ การสร้างทักษะ และการลงมือฝึกปฏิบัติ โดยเรียนรู้การทำสื่อการเรียนการสอนแบบง่ายๆ เพื่อนำไปสอนเด็กได้การสอนเด็กๆ ในต่างบริบทกันมันไม่ใช่เรื่องยาก เพราะครูต้องเชื่อว่าเด็กมีศักยภาพไม่ต่างกัน เพียงแต่เราต้องดึงความสามารถของเขาออกมาให้ได้มากที่สุด และเราก็เชื่อว่าครูทุกคนสามารถทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ได้"วิทยากรการอบรม ทิ้งท้าย


ลองฟังความเห็นทางคุณครู ผู้เข้าร่วมอบรม "ว่าที่ร้อยตรี นิมิตร โพธิ์เชย" จากโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี  ที่เห็นด้วยว่าบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้น ไปสู่ยาเสพติดอื่นๆ "เพราะฉะนั้น การป้องกันเด็กๆ ให้ห่างไกลจาก  บุหรี่จึงเป็นเรื่องสำคัญ และครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี คือครูก็ต้องไม่สูบบุหรี่ให้เด็กเห็น คุณครูสามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเน้นไปถึงโทษภัยของบุหรี่


โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น ส่วนใหญ่พ่อแม่จะทำงานโรงงาน จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกเท่าที่ควร เด็กๆ มักจะอยู่กับเพื่อนและสื่อใหม่ๆ ประเภทสมาร์ทโฟน สื่ออินเตอร์เน็ต และจากประสบการณ์จะเห็นว่า เด็กที่สูบบุหรี่เป็นช่วงประถมปลายและมัธยมต้น เพราะเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลองทำตามเพื่อน"


คุณครูนิมิตรเล่าให้ฟังด้วยว่า ทางโรงเรียนมีมาตรการค้นหา ตรวจสอบ และค่อนข้างติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษภัยของบุหรี่ในวิชาเรียน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานในชุมชนในการเป็นหูเป็นตาเฝ้าดูพฤติกรรมของบุตรหลานเป็นอย่างดี


เพื่อนักเรียน เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อสังคม คุณครูเป็นกำลังหลักทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี๋อย่างถาวรตลอดไป ไม่เป็นแหล่งเพิ่มนักสูบหน้าใหม่จริงๆ ทีเถอะ


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code