ร่วมเดิน – วิ่งสู่ชีวิตใหม่ 9 พ.ย. นี้

/data/content/26302/cms/e_acdghlnqsy35.jpg


          สสส. ผนึกสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน เดิน-วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ปีที่ 3 ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2014 ในวันที่ 9 พ.ย.นี้


          เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งสู่ชีวิตใหม่ "ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2014" (Thai health Day run 2014) ครั้งที่ 3 กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมจัด งาน "เดิน-วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2014" (Thai health Day run 2014) ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย.นี้ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 05.50 น. โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน


/data/content/26302/cms/e_abfghkotv468.jpg


          สำหรับปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งสู่ชีวิตใหม่ ไทย เฮลท์ เดย์ รัน 2014” ราว 20,000 คนกิจกรรมในปีนี้ มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ส่งเสริมการเดิน การวิ่งเพื่อสุขภาพ ในวัยเด็ก(6-14 ปี) วัยรุ่น (15-25 ปี) และวัยทำงาน (26-59 ปี) เป็นพิเศษรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยบูรณาการกับแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ และแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญาประกอบ 1.การเดิน วิ่ง ระยะทาง 3 กม. เป็นการ เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีการแข่งขัน 2.การวิ่ง ระยะทาง 5 กม. มีการแข่งขัน 4 กลุ่มอายุ คือ อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย – หญิง / อายุ 11-12 ปี ชาย – หญิง / อายุ 13-14 ปี ชาย – หญิง / อายุ 15-16 ปี ชาย – หญิง ผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัลและของที่ระลึก และ 3.การวิ่ง ระยะทาง 10 กม. เป็นการแข่งขันประเภททั่วไป มีรางวัล 10 อันดับ ทั้งชาย – หญิง สำหรับนักวิ่งชาติไทย โดยมีค่าสมัคร200 บาท และจะได้รับ เสื้อที่ระลึก และได้รับเหรียญ เมื่อเข้าสู่เส้นชัย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ตลอดจนนิทรรศการด้านอาหารปลอดภัย จากภาคีเครือข่าย


/data/content/26302/cms/e_bdfhklmpux29.jpg


          ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 097 954 2956,087 999 9099, 02 455 9149 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.thaijoggingclub.or.th  และ http://bibmaster.com


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code