ร่วมสร้างจุดยืนให้ท้องถิ่น

          มรส. ร่วมกับ 4 ภาคี จัดราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ย้ำจุดยืนผลงานเพื่อท้องถิ่น อ่านง่ายใช้ได้จริง


/data/content/26537/cms/e_acdfmrstuz48.jpg


          ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า 5 องค์กรภาคี อันประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จะร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10" ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.นี้ ที่ มรส. โดยมีนักวิจัยจากทั่วประเทศร่วมนำเสนองานวิจัยซึ่งยังคงยึดหลักการการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น


          อธิการบดี มรส. กล่าวด้วยว่า งานวิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัยได้กลายเป็นปฏิทินทางการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพราะจัดอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี และมีภาคีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีนี้มี สสส. เข้ามาเป็นองค์กรร่วมจัดด้วย สีสันของงานวิจัยจึงมีเรื่องสุขภาพชุมชนเข้ามาร่วมด้วย


          "การจัดงานวิจัยของ มรส. มีจุดเด่นคือเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นงานวิจัยที่ไม่ต้องปีนบันไดหรือเขย่งเท้าอ่าน แต่ใช้ภาษาง่ายๆ เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง" อธิการบดี มรส.กล่าว


          ด้าน รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. กล่าวว่า งานวิจัยที่จะนำเสนอในปีนี้มีมากกว่า 120 ชื่อเรื่อง จากนักวิจัยทั่วประเทศและองค์กรภาคี รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาร่วมนำเสนอด้วย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาสังคม กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มการศึกษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิธีการนำเสนอมีทั้งแบบปากเปล่าและการนำเสนอด้วยโปสเตอร์


          "สำหรับงานวิจัยที่โดดเด่นในปีนี้มีหลายชิ้น อาทิ การผลิตแป้งฝุ่นกันยุงจากหญ้าแฝกหอม การอบรมขัดเกลาบุตรของครอบครัวไทยที่พ่อแม่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม การผลิตผงขัดคราบสีติดฟันจากเปลือกข่อย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร เป็นต้น" รศ.ดร.ธงชัยกล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code