ร่วมปลุกจิตสำนึกเด็ก ไม่เล่นการพนัน

มหาวิทยาลัยจับตาการพนันในสถาบัน พบพนันออนไลน์-พนันบอลอยู่ข้างรั้วมหา'ลัย นักศึกษาแนะแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยการปลูกจิตสำนึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ขณะที่รัฐก็ต้องใช้กฎหมายจริงจัง


ปลุกจิตสำนึกเด็กไม่เล่นการพนัน  thaihealth


นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนันของนิสิตนักศึกษาใน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.)มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา(มรภ.สข.) มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยให้ความสนใจและห้ามปรามนิสิตนักศึกษาเล่นการพนันและอบายมุขต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกิจกรรมในการป้องกันเยาวชนจากการพนันและยังพบว่า การพนันที่ท้าทายมหาวิทยาลัย คือ การพนันออนไลน์และการพนันฟุตบอลที่มีอยู่รอบมหาวิทยาลัยซึ่งทุกมหาวิทยาลัยก็พยายามเร่งจัดการอยู่เช่นกัน


ด้าน นายธนะพล คันทะโชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มบ. กล่าวว่า ขณะนี้การพนันกลายเป็นเรื่องปกติของเยาวชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถเล่นการพนันได้ตลอดเวลา โดยการพนันส่วนใหญ่จะเข้ามาโฆษณาแฝงตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นการชักจูงให้เยาชนเข้าไปเล่นได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องการชำระเงินที่ไม่ต้องโอนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแค่ใช้บัตรเติมเงินเกมออนไลน์ก็นำมาเล่นพนันได้แล้วสำหรับการแก้ไขปัญหาการพนันเป็นเรื่องยากเพราะกฎหมายไม่ครอบคลุม และจะไปไล่ปิดร้านพนันก็คงไม่สามารถทำได้หมด แต่คิดว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดต้องปลูกจิตสำนึกเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวและเล่นการพนัน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ควรเพิ่มหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กได้เรียนมากขึ้น ที่สำคัญต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันอย่างจริงจัง


 


 


ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code