รู้ Lifestyle ไกล Stroke

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย  ปารมี ขันธ์แก้ว  Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ


รู้ Lifestayle ไกล Stroke thaihealth


“วี้ หว่อ วี้ หว่อ วี้หว่อ”


เสียงสัญญาณไซเรน จากรถฉุกเฉิน ดังใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ  รถทุกคันบนท้องถนน พยายามหลีกซ้าย หลีกขวา เพื่อให้ทางกับรถฉุกเฉินไปก่อน  และต่างก็เอาใจช่วยให้ผู้ป่วยในรถคันดังกล่าว รอด ปลอดภัย  


นอกจากอุบัติเหตุ ก็คงหนีไม่พ้นการเจ็บป่วยฉับพลัน ที่ต้องรีบให้การรักษาและไปให้ถึงมือหมอโดยเร็วที่สุด หลายคนนึกถึงการเจ็บป่วยด้วยโรค Stroke หรือ หลอดเลือดสมอง ที่มีการแนะนำว่าหากเป็นแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลและให้การรักษาภายใน 3 ชม.


วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี  เป็นวันอัมพาตโลก มีขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้  


ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ ปี 2563 ระบุว่า องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization [WSO]) ได้รายงานว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ62.5คงจะดีไม่น้อยหากเราเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค อย่างโรคหลอดเลือดสมองได้


รู้ Lifestayle ไกล Stroke thaihealth


รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สสส. อธิบายว่า Stroke คือ โรคหลอดเลือดสมอง อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองอุดตัน หลอดเลือดสมองแตก ทำให้มีอาการสมองขาดเลือด แล้วก็มีอาการทางสมอง ทางระบบประสาท เช่น ปวดหัวเฉียบพลัน แขนขาชาครึ่งซีก หรือแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยว บางคนก็เดินเซ เวียนหัวเฉียบพลัน อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียน ตามองเห็นไม่ชัด ตามัว ตามองเห็นครึ่งซีก


ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรม เช่น กินเค็มเกินไป กินอาหารไขมันสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองโรค NCDs  หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ ได้  ซึ่ง สสส.และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องในการลดการบริโภค หวาน มัน เค็ม ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา เพิ่มการออกกำลังกาย  และเพิ่มการกินผักผลไม้ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐ


สัญญาณเตือนของโรคนี้ เมื่อมีอาการควรจะรีบพบแพทย์ ได้แก่คำว่า F A S T


F  Face  ใบหน้าชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว หนังตาตก


A Arm แขนขาไม่มีแรงครึ่งซีก


S Speech พูดไม่ชัด ลิ้นคับปาก


T Time รีบพบแพทย์ภายใน 3 ชม.


รศ.นพ.สุรศักดิ์  ยังทิ้งท้ายอีกว่า โรคหลอดเลือดสมองนอกจากเกิดในผู้สูงอายุแล้วอาจจะเกิดในผู้ป่วยที่มีอายุไม่มาก แต่อาจจะมีโรคประจำตัวได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน  โรคความดัน รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำ ก็อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองก่อนวัยอันควรได้ ดังนั้น โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุเสมอไป


“Stroke รู้เร็ว รักษาทัน ป้องกันได้” จะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้ เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ร่างกาย เพื่อที่จะต่อสู้กับโควิด-19 อีกด้วย  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ