รู้ใจสิ่งที่วัยรุ่นต้องการ

ที่มา : หนังสือเคล็ดลับเข้าถึงใจวัยรุ่น โดยสำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


รู้ใจสิ่งที่วัยรุ่นต้องการ thaihealth


แฟ้มภาพ


วัยรุ่นก็ยังเป็นวัยที่ต้องการความรัก ความอบอุ่น และความสนใจจากพ่อแม่เช่นเดียวกับเด็กวัยอื่นๆ เพียงแต่รูปแบบของความรักความสนใจอาจแตกต่างไปบ้าง เช่น  


– ต้องการความชื่นชมในสิ่งที่เขารับผิดชอบได้หรือทำได้  


– ต้องการให้ปลอบใจและให้กำลังใจเมื่อทำสิ่งผิดพลาดหรือเกิดความท้อแท้  


– ต้องการความรักที่ให้อิสระและให้โอกาสเป็นส่วนตัวในขอบเขตที่เป็นธรรม  


– ไม่ต้องการสื่อสารทางลบ เช่น   ดุด่า    ประชดประชัน เปรียบเทียบ เป็นต้น  


– ต้องการคำพูดที่อ่อนโยนในการตักเตือนหรือชี้แนะในการปรับตัว  


– ยังต้องการความสะดวกสบายในกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวกับการกินอยู่และค่าใช้จ่ายส่วนตัว รู้ใจสิ่งที่เด็กวัยรุ่นต้องการ


การสื่อสารที่เหมาะสมช่วยสานสัมพันธ์ครอบครัว  


หากพ่อแม่ลูกมีวิธีพูดคุยกันอย่างเข้าใจก็จะทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างคนในครอบครัว แต่ถ้ามีแต่การสื่อสารทางลบอยู่เสมอ เด็กก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ น้อยใจ และไม่ร่วมมือในคำตักเตือน บางครั้งอาจแสดงการต่อต้าน เรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นแทนซึ่งจะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ เช่น    หนีออกจากบ้านหรือมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนในทางที่ผิดเป็นต้น


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code