รู้เร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยง`อัมพาต`

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


รู้เร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยง'อัมพาต' แพทย์แนะยึดหลักFAST thaihealth


แฟ้มภาพ


          สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์แนะสังเกตสัญญาณเตือนโรคหลอดอัมพาตด้วยหลัก FAST หากพบความผิดปกติรีบพบแพทย์โดยเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต


          27 ต.ค. 60 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว  ในการป้องการโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต" ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทย และมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในทุก ๆปี หากรู้จักวิธีดูแลและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างการอยู่เสมอ จะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้


          อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการรายงานการศึกษาร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ทั้งเพศชายและหญิง โดยสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่ามีโอกาสเกิดโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย ตัวย่อ FAST ดังนี้ F : Face คือ ผู้ป่วยจะมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท A : Arm คือ อาการอ่อนแรงของแขนขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย S : Speech คือ พูดลำบากพูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง T : Time คือ เวลา ซึ่งทุกนาทีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการตายของเซลล์สมองถึง 2 ล้านเซลล์


          ด้านนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวเสริมว่า สัญญาณเตือน FAST เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องจำ หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นซึ่งอาการจะเกิดขึ้นทันทีทันใด ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ หากพบอาการข้างต้นและไปโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงจะสามารถรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงได้มากที่สุด


          สำหรับแนวทางการป้องกันและการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญคือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากความพิการลงได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code