รู้ทันไข้หวัดใหญ่

ที่มา : ไทยรัฐ


รู้ทันไข้หวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ โดยผ่านการสัมผัสเสมหะ การไอ จาม


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ โดยผ่านการสัมผัสเสมหะ การไอ จาม หรือแม้แต่การใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย โดยทั่วไปโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการค่อนข้างรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาใช้ระยะเวลาการฟักตัวของโรค 1-4 วัน จึงเริ่มมีอาการ โดยลักษณะเด่นคือมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อ่อนเพลีย และมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย


เนื่องจากอาการของไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการที่รุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับโรคโควิด-19 ระยะเวลาเกิดโรคโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 14 วัน เริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นานถึง 14 วัน อาการคือมีไข้ต่ำประมาณ 37.5 หรือ 37.8 องศาเซลเซียส มีน้ำมูกและไอไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ อาการเด่นชัดคือการสูญเสียการรับรสและกลิ่นและยังไม่มีวัคซีนป้องกัน.

Shares:
QR Code :
QR Code