รู้จักตนเองผ่านเสียงจากภายใน

      /data/content/26502/cms/e_acdejkmsvw38.png


     ธนาคารจิตอาสา จัดกิจกรรม “เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 28 ตอน เสียงจากภายใน”  เรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการ “สุนทรียสนทนา” ฝึกทักษะการรับฟัง เพื่อการรู้จักตนเอง และเข้าใจคนรอบข้าง ส่งเสริมการดูแลความสัมพันธ์ทั้งในงานอาสาและในชีวิตประจำวัน นำกิจกรรมโดย อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น วิทยากรนักจิตบำบัดที่ทำงานเยียวยาพัฒนาจิตมากว่า 10 ปี


     งานอาสา เป็นแนวทางที่ฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพ ให้กับอาสาและผู้จัดกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน ทักษะที่ช่วยให้ได้พบประสบการณ์อาสาที่ดีคือ ทักษะการรับฟัง ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากผู้คนรอบข้างผ่านการฟังและเท่าทันความคิดตัดสินของตนเอง รวมถึงรับฟังและยอมรับเสียงที่แท้จริงภายในใจเราเองด้วย นำไปสู่การรู้จัก มองเห็นและเข้าใจตนเอง และช่วยดูแลความสัมพันธ์ในการทำงานอาสาให้มีคุณภาพมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับงานอาสา แต่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน


      กิจกรรม “เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 28” จัดในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งเกาะพญาไท) รับผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน เปิดรับนักเรียน นักศึกษา คุณครูอาจารย์ รวมถึงภาคธุรกิจ CSR ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบฝากเวลาธนาคารจิตอาสาที่ link : http://www.JitArsaBank.com/event/view/1102


ติดต่อสอบถาม : เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร (เพ็ญ) อีเมล [email protected]


 


 


     ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา 

Shares:
QR Code :
QR Code