รู้จักกันไหม วันนี้ คือวัน ‘เท้าปุกโลก’

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


รู้จักกันไหม วันนี้ คือวัน ‘เท้าปุกโลก’ thaihealth

แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน “วันเท้าปุกโลก” โรคที่มีความผิดรูปของกระดูกและข้อของเท้า ซึ่งพบบ่อยในเด็กตั้งแต่แรกเกิด


วันที่ 3 มิถุนายน ที่อาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรม “วันเท้าปุกโลก” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน โรคที่มีความผิดรูปของกระดูกและข้อของเท้า ซึ่งพบบ่อยในเด็กตั้งแต่แรกเกิด


พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเท้าปุก จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด เปิดเผยว่า โรคเท้าปุกนั้น เป็นความผิดรูปของกระดูกและข้อของเท้าที่พบบ่อยในเด็ก สาเหตุยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จะส่งผลให้เท้าของผู้ป่วยมีความผิดรูปที่ส้นเท้า และฝ่าเท้ามีลักษณะบิดเข้าด้านใน ถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้เท้าของผู้ป่วยผิดรูป และจะเดินด้วยหลังเท้า ทำให้เกิดตาปลาและมีอาการปวด มีปัญหาในการเดินและใส่รองเท้า


 “ผู้ป่วยร้อยละ 90 ตอบสนองต่อการรักษา ด้วยการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม และมีเพียงส่วนน้อยที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเมื่ออายุมากกว่า 1 ขวบ การดัดเท้าตั้งแต่แรกเริ่มปรากฏอาการ จะทำให้สามารถจัดกระดูกให้เข้าที่ได้ง่าย และมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ได้รับการรักษาภายใน 1 เดือนหลังคลอด” พญ.กันยิกา กล่าว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code