รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งานรอบที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (อัตราลูกจ้าง) ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งานรอบที่ 1 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (อัตราลูกจ้าง) ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code