รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards

          เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards 2013 หวังส่งเสริมรายการดี ถูกต้องตามเกณฑ์ และให้กำลังใจผู้ผลิตรายการ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นและความนิยมในการชมโทรทัศน์


/data/content/24739/cms/e_bcgjmpqv2569.jpg


          เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อโดยการสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดพิธีมอบรางวัล “รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5 “ ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ


          นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัก ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวถึงการการจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงานครังนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 5 โดยคัดลือกและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อรายการที่จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ รายการเด็กที่ส่งเสริมคุณค่าในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับอายุในช่วงอายุ 3 – 5 ,6-9,10-12 ปี และมอบรางวัลให้กับรายการที่ได้รับการคัดเลือกสูงสุด


          “การสำรวจครั้งนี้ส่งแบบสำรวจไป 13,000 ชุด และได้รับกลับมา 10,337 ชุด มีการคัดเลือกเชิงคุณภาพ แล้วค่อยจัดการเชิงปริมาณ การจัดมอบรางวัลครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมรายการที่มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศตามประเภทสัญลักษณ์ของรายการ รวมถึงสร้างเสริมกำลังใจให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งถือว่ารางวัลที่ได้มาจากความคิดเห็นของประชาชน   ที่สำคัญก็คือสำรวจความคิดเห็นและความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์ และเพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงประกอบการจัดเวทีและการอบรมต่างๆ อีกด้วย”นางอัญญาอร กล่าว


/data/content/24739/cms/e_defimtyz1245.jpg


         การสำรวจความคิดเห็นรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวนั้น แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกในประเภทรายการ “ป3+” และ “ด6+” และส่วนที่สองเป็นรายการประเภท “ท” , “น13+”และ “18+” สรุปผลการสำรวจนั่นคือ


         รายการประเภท “ป3+” ได้แก่ รายการโรโบคาร์โพลิหน่วยกู้ภัย ผู้พิทักษ์ โดดเด่นเรื่องของระบบคิดและการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคมเน้นการใช้ชีวิตของคนในสังคมและใช้ชีวิตร่วมกัน   ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ วันศุกร์ เวลา 16.30 – 16.55 น.


         รายการ Super Why ? โดดเด่นเรื่องของระบบคิดและความรู้เชิงวิชาการเทคนิคการเดินเรื่องน่าสนใจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.05 – 16.50 น.


         รายการประเภท “ด6+” ได้แก่ รายการคิดวิทย์ โดดเด่นเรื่องของระบบคิดและความรู้เชิงวิชาการ (วิทยาศาสตร์) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 08.30 – 09.00 น.


         รายการรอบรู้เจ้าหนูชิต โดดเด่นเรื่องของระบบคิดและทักษะการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ในครอบครัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 08.30 น


          รายการท่าให้อ่าน โดดเด่นเรื่องของระบบคิด การให้เหตุผลและวิชาการ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น.


          ประเภทรายการ “ท” ได้แก่ รายการครัวคุณต๋อย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.40 – 14.10 น./data/content/24739/cms/e_acefikopvx68.jpg


         รายการตลาดสดสนามเป้า ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  วันอาทิตย์ เวลา 20.30 – 21.25 น.


         ประเภทรายการ“น13" ได้แก่ รายการฟ้ามีตา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.45 – 15.25 น.


          ประเภทรายการ “น18” ได้แก่ รายการเรื่องจริงผ่านจอ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 – 00.25 น.              


 


 


         ที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน


 

Shares:
QR Code :
QR Code