ราชมงคลอีสานจัดวิ่งมินิฮาล์ฟร่วมกับ สสส.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ราชมงคลอีสานจัดวิ่งมินิฮาล์ฟร่วมกับ สสส.

          นายธนภัทร โสวภาค รองอธิบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชน จัดกิจกรรม ราชมงคลอีสานเมืองช้าง วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552

 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราชและนำรายได้จากการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนให้ความสนใจรัการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและงานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์

 

          การแข่งขันแบ่งออกเป็น 10 ประเภทผู้สนในเข้าร่วมทำการแข่งขันสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ โทร. 08-0464-7333 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

 

 

 

update: 28-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code