ราชบุรีประกาศให้ผู้สูงวัย-เด็กเล็กสวมหน้ากากกันฝุ่น

ที่มา : แนวหน้า


ราชบุรีประกาศให้ผู้สูงวัย-เด็กเล็กสวมหน้ากากกันฝุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ออกแจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนชรา เด็กเล็ก ผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และนักกีฬาที่ออกกำลังกายในช่วงเวลา เช้าและเย็น


นายพิสุทธิ์ คงขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้แจ้งให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เฝ้าระวัง สื่อสาร และเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน ตามประกาศกรมอนามัย และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก (อายุ 0-5 ปี) ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี


ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประกาศขอความร่วมมือประชาชนลดกิจกรรมที่จะเพิ่มฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น ลดการจุดธูป ลดการเผาขยะ การเผาโล่งแจ้ง ไร่อ้อย หรือ การจุดเผาเศษฝืนต่างๆในระยะนี้ เพื่อลดการเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในชั้นอากาศ


โดยขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) ซึ่งหน้ากาก N95 หาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และไม่ควรอยู่เป็นเวลานาน ขณะที่ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แต่ก็ไม่ควรอยู่เป็นเวลานานเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code