ราชทัณฑ์ยกระดับการป้องกัน คัดกรองเข้ม-งดเยี่ยมญาติ

ที่มา : มติชน


ราชทัณฑ์ยกระดับการป้องกัน คัดกรองเข้ม-งดเยี่ยมญาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมราชทัณฑ์เพิ่มการคัดกรองผู้ต้องขังใหม่ รณรงค์ทำความสะอาดเรือนจำ และงดจัดกิจกรรมที่ต้องให้ผู้ต้องขังอยู่รวมกันจำนวนมาก ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่ ครม. มีมติมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมมีส่วนร่วมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมราชทัณฑ์ ให้นักโทษที่ฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน ทัณฑสถานที่สามารถดำเนินการได้มี 78 แห่ง โดยได้รับคำแนะนำและอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข กรมอาชีวศึกษา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถผลิตได้ประมาณ 45,323 ชิ้นต่อวัน จำหน่ายไปแล้วประมาณ 400,000 ชิ้น โดยได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคม จะผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ 1 ล้านชิ้น


นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า จะผลิตให้ผู้ต้องขังใช้ รวมถึงส่งให้หน่วยงานส่วนราชการข้างเคียงที่ร้องขอประมาณ 100,000 ชิ้น และโรงพยาบาลแม่ข่าย 100,000 ชิ้น และที่เหลืออีก 500,000 ชิ้นจะจำหน่ายให้ประชาชนในภูมิภาคของแต่ละเรือนจำและส่วนกลาง ขณะที่การป้องกัน โควิด-19 ในเรือนจำ ได้ออกมาตรการป้องกันสถานการณ์ ทั้ง 3 ระยะ อาทิ ระยะแรก คัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ รับย้ายและกลับจากศาลทุกรายการโดยเคร่งครัด รณรงค์ทำความสะอาดเรือนจำ งดการจัดกิจกรรมที่ต้องให้ผู้ต้องขังอยู่ร่วมกันจำนวนมาก รวมทั้งพิจารณางดกิจกรรมการเยี่ยมญาติใกล้ชิดหรือกิจกรรมที่ต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในเรือนจำ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code