รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุข”

 


การทำงานเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม” ที่มาของการมอบรางวัล “บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุข” ก็มาจากแนวคิดที่ต้องการเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียสละให้กับประชาชนได้ทำงานต่อไป


เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยคัดเลือกจากบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากทั่วโลก


ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้รับคัดเลือก2ท่าน คือ Dr.Karamoko Nimaga จากสาธารณรัฐมาลี และ Ms.Daw Nan Than Than จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า


รศ.ดร.ชื่นฤหัย กาญจนะจิตรา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่ายและอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึงเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลว่า มีการเสนอชื่อจากประเทศต่างๆทั่วโลก หรือคณะกรรมการคัดเหลือเพียง2ท่านที่ได้รับรางวัล ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแพทย์เท่านั้น


“การมอบรางวัลเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่คนที่ทำงาน และประกอบกับการจัดประชุมในปีนี้หัวข้อการหารือกัน คือ การจัดสรรกำลังคน จึงมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ดีเด่น เป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่เขตชายแดน” รศ.ดร.ชื่นฤทัยกล่าว


Ms. Daw Nan Than Than คือ 1 ใน 2 ผู้ได้รับรางวัลที่มอบให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554 เป็นผดุงครรภ์หญิงชาวพม่า อายุ 50 ปี เกิดเมื่อปี ค.ศ.1960 ซึ่งได้เริ่มเรียนฝึกอบรมการผดุงครรภ์ และทำงานในเขตชนบทอยู่เสมอ ซึ่งตั้งแต่เข้าไปปฏิบัติงาน อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กไม่เกิดขึ้นอีกเลย จึงได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านโภชนาการและการสร้างภูมิคุ้มกันโรค จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1994


“รู้สึกเป็นเกียรติและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลนี้เพราะตนเป็นแค่คนทำงานตัวเล็กๆ อยู่ในชุมชนที่ห่างไกล แต่การได้ช่วยเหลือและเห็นผู้คนมีสุขภาพที่ดีก็ทำให้มีความสุข และอยากทำงานเพื่อชาวบ้าน เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี” Ms.Daw Nan Than Than


เป้าหมายหลังจากนี้ Ms.Daw เล่าว่าก็ยังคงจะทำงานเพื่อชุมชนเช่นเดิม แต่ตั้งใจทำงานให้หนักมากขึ้น และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีมากขึ้นไปอีก เพื่อทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและอยากให้คนรุ่นต่อไปมีแรงบันดาลใจที่จะเสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่นเช่นเดียวกัน


การมอบรางวัลดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกที่คัดเลือกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้กำลังใจแก่คนทำงานที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ และอุทิศตนทำงานในพื้นที่ที่ห่างไกล โดยมีทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักอนามัย


สำหรับการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2554 มีประเด็นสำคัญที่ต้องนำไปช่วยกันขบคิดต่อ คือ เรื่องของการกระจายกำลังคน ที่เร็วๆ นี้ จะมีการนำผลการศึกษาเรื่องการจัดสรรกำลังคนได้รับความสนใจจากตัวแทนคณะแพทย์ไปประชุมร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์จากสาขาต่างๆ


โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไปพร้อมกับความเชี่ยวชาญในการรักษาตัวโรค เพื่อการวางแผนรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น เบาหวาน,ความดัน เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ให้ได้มี”บุคคลที่เสียสละอุทิศตนเพื่อวงการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มขึ้นในสังคม


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

Shares:
QR Code :
QR Code