“รับน้องปลอดเหล้า” ได้ผล ตัวเลขการดื่มรับน้องลดลงกว่าครึ่ง

สถิติปี50ลดความรุนแรงระหว่างพี่กับน้องได้ถึงร้อยละ 81.3

“รับน้องปลอดเหล้า” ได้ผล ตัวเลขการดื่มรับน้องลดลงกว่าครึ่ง

      เผยผลการรณรงค์ รับน้องปลอดเหล้าทำให้ตัวเลขการดื่มในการรับน้องลดลงกว่าครึ่ง สสส.จับมือสถาบันอุดมศึกษาเดินหน้าสานต่อโครงการ รับน้องปลอดเหล้า ปี 4” มีนิสิต นักศึกษา 151 สถาบันเข้าร่วมรศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ รับน้องปลอดเหล้าปี 2551 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 151 สถาบันเข้าร่วมการอบรม

         

        รศ.ดร.ไกรวุฒิ กล่าวว่า กิจกรรมรับน้องนับเป็นกิจกรรมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน วัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ แต่ที่ผ่านมามีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมรับน้อง จนบางครั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา ดังนั้น กิจกรรมนี้จะช่วยลดความสูญเสีย และทำให้น้องใหม่ได้รับสิ่งดีๆ ระหว่างกิจกรรมรับน้อง เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป

        

          ด้าน ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปัญญากุล ผู้จัดการแผนงานอุปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สสส.กล่าวว่า หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการรับน้องปลอดเหล้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ พบว่า สถิติการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้องดื่มในการรับน้องในปี 2549 ลดลงเหลือร้อยละ 27.6 จากปี 2548 ที่สูงถึงร้อยละ 46.8 ส่วนผลการสำรวจปี 2550 พบว่าโครงการรับน้องปลอดเหล้าช่วยลดความรุนแรงในการรับน้องได้ร้อยละ 81.3 ทำให้ตระหนักถึงโทษของเหล้าได้ร้อยละ76.1 และอยากให้กิจกรรมรับน้องไม่มีเหล้าและบุหรี่ถึงร้อยละ 92.5

        

            สำหรับปีนี้หากสถาบันการศึกษาและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใดสนใจขอรับทุนสนับสนุนโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานแผนงานฯ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-1006 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ www.thaihaalth.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา: ผู้จัดการ

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

update 22-04-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ