รับน้องปลอดเหล้า เทอม 2 ขยายสู่โรงเรียน-อาชีวะ

เดินทางมาถึงเทอม 2 แล้วสำหรับโครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี 2554 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เดินหน้ารณรงค์อย่างเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งการทำงานตลอด 7 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจพร้อมทั้งร่วมมือกันรณรงค์อย่างจริงจัง ทำให้กิจกรรมรับน้องในแต่ละสถาบันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รับน้องปลอดเหล้า เทอม 2 ขยายสู่โรงเรียน-อาชีวะ

โดยในเทอม 2 นี้ สสส.ได้เน้นการสร้างเครือข่าย u-network เพื่อสร้างเครือข่ายในเชิงรุกไปยังทุกพื้นที่ในแต่ละภาคและแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายเครือข่ายเข้าสู่โรงเรียนและอาชีวศึกษา เพราะถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงในปัจจุบันที่น่าจับมองมากทีเดียว

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงานฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ สสส.มีความภาคภูมิใจมากจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน มีสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากถึง 114 สถาบัน ซึ่งจริงๆ แล้วแต่ละกิจกรรมที่นิสิต นักศึกษาจัดล้วนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น้องๆ ได้สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติจนเกิดการรณรงค์ที่มากด้วยประสิทธิภาพ สสส.เพียงแค่ช่วยสนับสนุนให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งผลักดันให้แต่ละกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างจริงจังมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.สุชาติ ยังได้กล่าวถึงโครงการฯ ในเทอม 2 นี้ อีกด้วยว่า ในเทอม 2 นี้ ทาง สสส.จะเน้นการสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา และเครือข่ายสถาบันที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ ก็จะทำการกระจายกิจกรรม กระจายเครือข่ายเข้าสู่โรงเรียน และอาชีวศึกษาด้วย เพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้ดื่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ และมีการสร้างค่านิยมกันแบบผิดๆ ทาง สสส.จึงเข้าทำการสนับสนุนและร่วมรณรงค์กันตั้งแต่โรงเรียน อาชีวศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย เพื่อการครอบคลุมที่จะเข้าถึงเยาวชนให้ได้มากที่สุดครับ ซึ่ง สสส.ก็จะเข้าปรึกษา พร้อมประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสถาบันเพื่อใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกมากขึ้น

รับน้องปลอดเหล้า เทอม 2 ขยายสู่โรงเรียน-อาชีวะในเทอม 2 นี้ ทาง สสส.จะมีการจัดโรดโชว์ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งใน กทม.และในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ และเน้นให้นิสิต นักศึกษาขยายไปยังกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เทศกาล ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเราจะครอบคลุมทุกกิจกรรม ซึ่งไม่ใช่แค่กิจกรรมรับน้องอย่างเดียว และผลตอบรับที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียว ซึ่งจากการสำรวจของเอแบคโพล์วัดว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตอนนี้เหลือไม่ถึง 10%” ผศ.ดร.สุชาติ กล่าว

นอกจากนั้นแล้ว ผศ.ดร.สุชาติ ยังฝากให้คำแนะนำให้กับสถาบันต่างๆ ในการนำเสนอโครงการรับน้องปลอดเหล้าอีกด้วยว่า อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยาก ให้คิดว่าปกติ แล้วแต่ละสถาบันได้มีการจัดกิจกรรมหลักๆ อะไรอยู่แล้ว แล้วให้ทาง สสส.จะเข้าไปเสริมการรณรงค์ของกิจกรรมดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่วิธีการในการรณรงค์อยากให้แต่ละสถาบันได้คิด และสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่ง สสส.จะมีกรอบในการพิจารณาในแต่ละกิจกรรม ให้คิดว่าจะงบประมาณของ สสส.สามารถไปเสริมหนุนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สสส.เป็นหน่วยงานที่เน้นการขายสุขภาพให้ทุกคนในประเทศมีสุขภาพที่ดี ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้าง รวมไปถึงสถาบัน และชุมชนรอบข้าง ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อใช้ต่อสู้กับภาวะต่างๆ รอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ อย่างสิ้นเชิง

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code