รักษาโรคติดพนัน

แม้ยูโร 2012 ปิดฉากไปแล้ว แต่อาการติดพนันฟุตบอลอาจตกค้างอยู่นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคติดการพนัน (Pathological Gambling) เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถต่อต้านแรงกระตุ้น หรือความอยากของตนเอง จะหมกมุ่นเหมือนกับผู้ป่วยย้ำคิดย้ำทำ


รักษาโรคติดพนัน


การติดการพนันเป็นภาวะที่เกิดร่วมกับการเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ สูง ทั้งในด้านที่ป่วยทางจิตเวชแล้วไปติดการพนัน เช่น ภาวะซึมเศร้า โรคอารมณ์ 2 ขั้ว หรือติดการพนันแล้วมีภาวะซึมเศร้า ติดเหล้า ติดยาเสพติด เป็นต้น


แนวทางการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขมีหลักการในแนวทางเดียวกันกับการรักษาพฤติกรรมเสพติดอื่นๆ คือ การฝึกตั้งเป้าหมายที่ดี การจัดการสิ่งแวดล้อม การฝึกวิธีควบคุมตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด การมีคนเป็นกำลังใจ ตลอดจนการรู้วิธีให้รางวัลตนเองเมื่อทำได้


โรคติดพนันสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการทำพฤติกรรมบำบัดและการรักษาด้วยยา ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดการพนันต้องการกำลังใจจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างมากเพื่อช่วยสนับสนุนการรักษาดังกล่าว แต่ทางที่ดีควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโดยกรมสุขภาพจิต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ