ระวัง ‘ฟับบิ้ง’ พฤติกรรมสังคมก้มหน้า

ที่มา : http://manager.co.th


ระวัง ‘ฟับบิ้ง’ พฤติกรรมสังคมก้มหน้า thaihealth

แฟ้มภาพ


วิจัยพบผู้หญิงมีพฤติกรรม “ฟับบิ้ง” จิ้มมือถือไม่สนใจคนรอบข้างมากกว่าผู้ชาย เหตุเสพติดอินเทอร์เน็ต กลัวตกกระแสตกข่าว และขาดการควบคุมตัวเอง ชี้ยิ่ง “ฟับบิ้ง” ใส่เพื่อน ๆ ยิ่งถูกฟับบิ้งกลับมากขึ้น ห่วงคนชินชาพฤติกรรมไร้มารยาท กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคม เข้าสู่สังคมก้มหน้าโดยสมบูรณ์


นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ตน และ ดร.คาเร็น ดักกลาส ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยเคนท์ ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันศึกษา “ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมฟับบิ้ง (Phubbing) และผลของพฤติกรรมฟับบิ้งต่อบรรทัดฐานทางสังคมในปัจจุบัน” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Computers in Human Behavior โดยพฤติกรรมฟับบิ้ง หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ที่ให้ความสนใจโทรศัพท์มือถือมากกว่าคู่สนทนาและคนรอบข้าง ดังที่จะเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทย ที่ไปที่ไหนก็จะเห็นคนนั่งกันเป็นกลุ่ม แต่ทุกคนกลับก้มหน้ากดสมาร์ทโฟน เล่นโซเชียลมีเดีย โดยที่ไม่สนใจจะคุยกับคนรอบข้าง เป็นการเผลอดูถูกคู่สนทนาทางอ้อมโดยที่เราอาจไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาท ส่วนในประเทศไทยจะคุ้นหูกันดีกับคำว่า “สังคมก้มหน้า”


นพ.วรตม์ กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมฟับบิ้งในคนอังกฤษทั่วไปจำนวน 251 ราย อายุระหว่าง 18 – 66 ปี พบว่า ผู้หญิงมากกว่า 50% จะ “ฟับ” ใส่คนรอบข้างมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ผู้ชายไม่ถึง 30% จะฟับใส่คนรอบข้างมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ในทางกลับกันผู้หญิงเกือบ 70% จะถูกฟับจากคนรอบข้างมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และมีผู้ชายน้อยกว่า 40% เท่านั้นที่ถูกฟับจากคนรอบข้างในปริมาณเดียวกันนี้ ผลการวิจัยหลักชี้ว่า ปัจจัยต้นตอหลักๆ ของพฤติกรรมฟับบิ้งมาจาก 3 สาเหตุ คือ 1. ภาวะติดอินเทอร์เน็ต 2. ความกลัวการตกกระแสและข้อมูลข่าวสาร และ 3. การขาดการควบคุมตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะ “ติดสมาร์ทโฟน” อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อให้เกิดพฤติกรรมฟับบิ้งอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ จากการศึกษายังพบว่า หลังจากที่เรา “ฟับ” ใส่เพื่อนของเราบ่อย ๆ แล้ว ก็จะถูกเพื่อน “ฟับ” กลับมามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ซึ่งจะวนเวียนเป็นวงจรแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ


“การฟับคนรอบข้าง และการถูกคนรอบข้างฟับ ทั้ง 2 ปัจจัยนี้รวมกันจะส่งผลให้ตัวเรามองบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับมารยาทการใช้โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และอาจเปลี่ยนแปลงตลอดไปจนสังคมก้มหน้ากลายเป็นเรื่องปกติทั้งหมด ซึ่งหากมองย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อน จะเห็นได้ว่าสังคมของเราไม่เคยมีรูปแบบการสนทนาลักษณะนี้เลย จนมาถึงปัจจุบันที่เรียกได้ว่า เริ่มเข้าสู่สังคมก้มหน้า หากเรายังไม่ตระหนักและไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟับบิ้งของตัวเราเองและคนรอบข้าง ใน

Shares:
QR Code :
QR Code