ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย


นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่13-18 สิงหาคม 2562 ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง


สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ภาคเหนือตอนบนมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่านและแพร่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย เพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้


ส่วนในช่วงฤดูฝน วัชพืชต่าง ๆ จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชเพื่อไม่ให้แย่งธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก และเป็นการตัดวงจรชีวิตของโรคและศัตรูพืช เนื่องจากโรคและศัตรูพืชบางชนิด สามารถเจริญเติบโตได้ในวัชพืชและพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก อย่าให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนานเพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศทำให้ต้นพืชตายได้

Shares:
QR Code :
QR Code